Månedens tema august: Ergonomi

Ergonomi handler om å tilpasse arbeidsmiljø og arbeidsteknikk til menneskene, for å hindre unødvendig og uheldig belastning. Dårlig ergonomisk tilpassing resulterer årlig i sykdommer og belastningslidelser. På den enkelte arbeidsplass … Les mer

Sommerhilsen

ISO-piloten har lagt bak seg ett krevende halvår – som mange andre har vi merket konsekvensene av nedskjæringene i offshore-markedet. Vi har imidlertid klart å trekke til oss nye kunder … Les mer

Månedens tema juni og juli: Mobbing

I henhold til arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver organisere og lede arbeidet på en slik måte at ansatte ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Arbeidsgiver har plikt til å iverksette … Les mer

Gratulerer til Halaas og Mohn!

I dag har vi feiret at Halaas og Mohn AS i Kristiansund har blitt sertifisert i henhold til ISO 9001. Dette er den 20. sertifiseringen ISO-Piloten har bidratt til! Tusen … Les mer

Fysisk aktivitet

Arbeidsmiljølovens § 3.4 pålegger arbeidsgiver en plikt til å vurdere tiltak for fysisk aktivitet på arbeidsplassen. Årsaken er de mange gunstige helseeffektene fysisk aktivitet har. Man kan oppnå mange gunstige … Les mer

Kjemikaliehåndtering

I april har vi valgt ut kjemikaliehåndtering som månedens HMS-Tema. Kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse – gjennom innånding, gjennom huden, eller ved svelging. Farene avhenger … Les mer

Smilefjesordningen

Smilefjesordningen er nå lansert for hele Norge – og vi synes det er svært hyggelig at våre Trygg Mat avtalekunder nå får smilefjes ved Mattilsynets besøk. Trygg Mat avtale omfatter … Les mer

Månedens tema – februar: Inneklima

Vi oppholder oss innendørs store deler av dagen – de fleste av oss er inne 90% av døgnet! Riktig kvalitet på inneklimaet blir derfor ganske viktig for vår helse og … Les mer