Grunnleggende næringsmiddelhygiene

Gjennom IK-Mat forskriften setter Mattilsynet krav til at virksomheten skal sikre at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å overholde forskriftens krav.

Dette kurset er bygd opp med utgangspunkt i hva trygg mat er. Ulike krav i IK-mat forskriften og næringsmiddelregelverket blir gjennomgått og vinklet opp mot hvordan en praktisk kan gjennomføre kravene i ulike bransjer.

Kurset vil være en blanding av foredrag og diskusjoner, og gir et godt motivasjonsgrunnlag for hygienearbeid i egen bedrift. Kurset er beregnet for ansatte i alle typer storkjøkken og næringsmiddelbedrifter.

Målsettingen med kurset er å gi deg:

  • Grunnleggende forståelse for kravene til god næringsmiddelhygiene
  • Motivasjon for arbeide med næringsmiddelhygiene i egen virksomhet

ISO-Piloten’s medarbeidere har lang erfaring med mattrygghetsarbeid i mange ulike virksomheter. Kursholdere er vår seniorkonsulent Liv Melland Aslaksen og konsulent Ruth Hamnes.

Kurset gjennomføres på forespørsel – Ta kontakt for tilbud!
For mer informasjon, ta kontakt på telefon 407 67 252/917 07 628.

 

 

NAVN
E-POST
TLF
NAVN PÅ BEDRIFT
ORGANISASJONSNUMMER
FAKTURAADRESSE
POSTNUMMER
STED

OPPSTARTSDATO FOR KURSET DU MELDER DEG PÅ

NAVN OG E-POST PÅ ALLE DELTAKERE

ANNEN INFORMASJON TIL ARRANGØREN (eks. allergier mm)