HACCP-Analyse

Myndighetene stiller krav til at alle virksomheter som håndterer matvarer, både store og små, skal ha gjennomført en fare-analyse basert på HACCP-prinsippene. Virksomhetene skal også ha kunnskaper om HACCP.

Disse webinarene gir deltakerne en innføring i HACCP – metoden i henhold til Codex Alimentarius, samtidig som deltakerne får tilgang og erfaring i bruk av ulike teknikker/skjema.

Webinarene er beregnet for personell med ansvar for utvikling og vedlikehold av HACCP systemer i alle typer storkjøkken og næringsmiddelbedrifter, medlemmer av HACCP-gruppen og internrevisorer. Andre med interesse for fare-analyse er selvsagt også velkommen.

Målsetting med webinarene er å gi deg:

  • Kunnskap til utarbeidelse av enkle flytskjema
  • Kunnskap om og øvelse i bruk av HACCP-prinsipper
  • Tips til oppsett av kontrollplan
  • Motivasjon til og grunnlag for å arbeide med egen HACCP-analyse

ISO-Piloten’s medarbeidere har lang erfaring med mattrygghetsarbeid i mange ulike virksomheter. Kursholder er en av våre seniorkonsulenter.

Webinarene gjennomføres i relativt små grupper – som gir gode muligheter for diskusjoner og erfaringsutveksling.

Webinaravgift kroner 4100,- per deltaker inkluderer kursmateriell.
Kursmateriell består av kursplansjer og skjemaer/elektroniske filer til bruk ved utarbeidelse av bedriftens HACCP-plan.

Webinaret er delt opp i tre deler. Det blir gitt arbeidsoppgaver relatert til egen virksomhet som skal løses mellom samlingene. 

  • 27/10 kl. 8.30 – 10.30
  • 10/11 kl. 8.30 – 10.30
  • 17/11 kl. 8.30 – 10.30

Fyll ut skjema for påmelding. For mer informasjon, ta kontakt på telefon 407 67 252/917 07 628.

NB! Bindende påmelding. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

 

NAVN
E-POST
TLF
NAVN PÅ BEDRIFT
ORGANISASJONSNUMMER
FAKTURAADRESSE
POSTNUMMER
STED

OPPSTARTSDATO FOR KURSET DU MELDER DEG PÅ

NAVN OG E-POST PÅ ALLE DELTAKERE

ANNEN INFORMASJON TIL ARRANGØREN (eks. allergier mm)