Metoder for risikokartlegging HMS

Alle arbeidsgivere er gjennom kapittel 7 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning forpliktet til å holde oversikt over farer i arbeidsmiljøet, vurdere risiko og gjennomføre tiltak for å forebygge risiko og rette opp feil og mangler som kan utføre en fare.

Å ha god oversikt over hva som kan utgjøre en risiko på arbeidsplassen er viktig for å forebygge ulykker. For å iverksette gode tiltak og redusere risikoen, er det helt nødvendig å ha god kjennskap til hvilke farer som faktisk finnes. Derfor må alle arbeidsgivere gjøre en risikovurdering.

Kurset passer for alle som arbeider med HMS – ledere, mellomledere og verneombud. Andre med interesse for risikoer knyttet til arbeidsmiljø er selvsagt også velkommen. Det legges opp til åpen dialog og gruppearbeid.

Målsetting med kurset er å gi deg kunnskaper om:

 • Risikovurdering av nødsituasjoner
 • Risikovurdering av arbeidssituasjoner
 • Risikovurderinger av maskiner og utstyr
 • Sikker jobb analyse (SJA) som arbeidsmetode
 • Grunnlag for å gjennomføre risikovurderinger i egen virksomhet

Kurset gjennomføres i relativt små grupper – som gir gode muligheter for diskusjoner og erfaringsutveksling.

ISO-Piloten’s medarbeidere har lang erfaring med kvalitets- og HMS arbeid i mange ulike bedrifter. Kursavgift kroner 3950,- per deltaker inkluderer kursmateriell, lunsj, kaffe/kaffemat.

Kursplan:

 • På forespørsel

Rabatt kroner 500 ved påmelding innen 4 uker før kursgjennomføring.

Fyll ut skjema for påmelding. For mer informasjon, ta kontakt på telefon 407 67 252/917 07 628.

NB! Bindende påmelding. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

 

  NAVN
  E-POST
  TLF
  NAVN PÅ BEDRIFT
  ORGANISASJONSNUMMER
  FAKTURAADRESSE
  POSTNUMMER
  STED

  OPPSTARTSDATO FOR KURSET DU MELDER DEG PÅ

  NAVN OG E-POST PÅ ALLE DELTAKERE

  ANNEN INFORMASJON TIL ARRANGØREN (eks. allergier mm)