Interne revisjoner og avviksbehandling

Interne revisjoner og avviksbehandling er sentrale krav i Internkontrollforskrifter og standarder som ISO 9001 og 14001. I disse webinarene skal du lære om systematisk HMS og kvalitetsarbeid med hovedfokus på følgende tema:

Interne revisjoner

 • Forberedelser
 • Spørreteknikker
 • Gjennomføring
 • Rapportering
 • Oppfølging

Avviksbehandling

 • Ulike typer avvik, registrering, årsaksanalyse
 • Korrigerende og forebyggende tiltak
 • Trendanalyser

Webinarene passer for alle som arbeider med HMS og kvalitet – med ansvar for en eller flere av temaene. Det legges opp til åpen dialog og arbeidsoppgaver mellom de tre webinarene.

Målsetting med webinarene er å gi deg:

 • Grunnlag for å kunne gjennomføre interne revisjoner i egen bedrift
 • Kunnskap om prinsippene vedrørende avviksbehandling og rot-årsaksanalyse

Webinarene gjennomføres i grupper på max 10 deltakere – noe som gir gode muligheter for diskusjoner og erfaringsutveksling.

ISO-Piloten’s medarbeidere har lang erfaring med kvalitets- og HMS arbeid i mange ulike bedrifter. Kursholder er i tillegg internasjonalt godkjent revisor.

Kursavgift kroner 4100,- per deltaker inkluderer kursmateriell.

Høsten 2020 har vi satt opp følgende webinarplan:

 • 19/11
 • 25/11
 • 3/12

Fyll ut skjema for påmelding. For mer informasjon, ta kontakt på telefon 407 67 252/917 07 628.

NB! Bindende påmelding. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere. 

NAVN
E-POST
TLF
NAVN PÅ BEDRIFT
ORGANISASJONSNUMMER
FAKTURAADRESSE
POSTNUMMER
STED

OPPSTARTSDATO FOR KURSET DU MELDER DEG PÅ

NAVN OG E-POST PÅ ALLE DELTAKERE

ANNEN INFORMASJON TIL ARRANGØREN (eks. allergier mm)