Kvalitets- og miljøledelse (ISO 9001, 14001)

 

Ønsker du en grundig gjennomgang av kravene og nyttige tips i forhold til ISO 9001:2015 og/eller ISO 14001:2015 – da er dette kurset for deg. Du kan melde deg på hele eller deler av kurset!

Kurset er interessant for alle som er involvert i planlegging, implementering, vedlikehold og revisjoner av systemer. Kurset passer både for deg som allerede har et system i henhold til ISO 9001 og/eller ISO 14001 og for deg som er ny i faget.

Målsetting med kurset er å gi deg;

  • Oversikt over krav til systemer for kvalitet og ytre miljø
  • Forståelse for prosesstankegang og effektiv styring av prosesser
  • Tips til enkle metoder for vurdering av risikoer og muligheter
  • Innspill i forhold til beredskap
  • Tips til metoder for måling/analyse og forbedring
  • Forståelse for hvordan jobbe med systemer i praksis
ISO-Piloten’s medarbeidere har lang erfaring med kvalitets- og HMS arbeid i mange ulike virksomheter. Kursholder er en av våre seniorkonsulenter som har internasjonale revisjonsledergodkjenninger.

Kurset gjennomføres i relativt små grupper – som gir gode muligheter for diskusjoner og erfaringsutveksling.

Kurset er delt opp i to deler. Dag en (8.30-16.00) omhandler felleselementene i standardene samt spesifikke krav i ISO 9001. Dag to (5 timer, 8:30 – ca 13:30) omfatter ISO 14001 og de spesifikke miljøkravene.

Deltakeravgift for begge kursene kroner 6600. Kursavgift dag 1 kroner 4100, kursavgift dag 2 – kroner 2800.

  • 23. og 24. september 2020, Trondheim
  • 27. og 28. oktober 2020, Kristiansund

Ved påmelding fire uker før kursstart innrømmes 500 kroner i rabatt

NB! Bindende påmelding. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

 

NAVN
E-POST
TLF
NAVN PÅ BEDRIFT
ORGANISASJONSNUMMER
FAKTURAADRESSE
POSTNUMMER
STED

OPPSTARTSDATO FOR KURSET DU MELDER DEG PÅ

NAVN OG E-POST PÅ ALLE DELTAKERE

ANNEN INFORMASJON TIL ARRANGØREN (eks. allergier mm)