Kvalitets- og miljøledelse (ISO 9001, 14001) Webinar!

 

Ønsker du en grundig gjennomgang av kravene og nyttige tips i forhold til ISO 9001:2015 og/eller ISO 14001:2015 – da er dette webinarene  for deg. Du kan melde deg på ett eller flere webinarer!

Webinarene er interessante for alle som er involvert i planlegging, implementering, vedlikehold og revisjoner av systemer. webinarene passer både for deg som allerede har et system i henhold til ISO 9001 og/eller ISO 14001 og for deg som er ny i faget.

Målsetting med webinarene er å gi deg;

 • Oversikt over krav til systemer for kvalitet og ytre miljø
 • Forståelse for prosesstankegang og effektiv styring av prosesser
 • Tips til enkle metoder for vurdering av risikoer og muligheter
 • Innspill i forhold til beredskap
 • Tips til metoder for måling/analyse og forbedring
 • Forståelse for hvordan jobbe med systemer i praksis
ISO-Piloten’s medarbeidere har lang erfaring med kvalitets- og HMS arbeid i mange ulike virksomheter. Kursholder er en av våre seniorkonsulenter, som har internasjonal revisjonsledergodkjenning. Webinarene gjennomføres i relativt små grupper – som gir gode muligheter for diskusjoner og erfaringsutveksling.

Deltakeravgift for alle webinarene kroner 6.200
Deltakeravgift for enkeltwebinarer kroner 1.200

Webinarene gjennomføres 8.30 – 10. 30 på følgende datoer:

 • 22. sept. Introduksjon ISO 9001 og 14001, kontekst – kartlegging og risikovurdering
 • 29. sept. Ledelsens forpliktelser, strategisk retning, Policy og målsettinger
 • 15. okt.  Prosesser – kartlegging, styring
 • 27. okt. Kartlegging av miljøaspekter, samsvarsevaluering
 • 12. nov. Støtteprosesser og innkjøp
 • 24. nov. Måling, analyse og forbedring

Påmelding snarest og senest t!

Ekstratilbud:
Få arbeidsoppgaver mellom samlingene og personlig tilbakemelding på disse. Ta kontakt for tilbud.

NB! Bindende påmelding. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

 

NAVN
E-POST
TLF
NAVN PÅ BEDRIFT
ORGANISASJONSNUMMER
FAKTURAADRESSE
POSTNUMMER
STED

OPPSTARTSDATO FOR KURSET DU MELDER DEG PÅ

NAVN OG E-POST PÅ ALLE DELTAKERE

ANNEN INFORMASJON TIL ARRANGØREN (eks. allergier mm)