Ledelsens gjennomgåelse (4 timer)

Ledelsens gjennomgåelse er et sentralt krav i flere standarder som ISO 9001, 14001, 45001 og 22000. I dette kurset skal du lære om hvordan man på best mulig måte forbereder og gjennomfører ledelsens gjennomgåelse i egen bedrift.

Kurset passer for personer som er involvert i ledelsens gjennomgåelse gjennom forberedelser, ledelse og deltakelse, i sertifiserte bedrifter eller i bedrifter som ønsker å bli sertifisert.

Vi gjennomgår kravene i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 og ISO 22000:2018.

Kurset omhandler:

  • Målsetningen ved gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse
  • Hvordan forberede ledelsens gjennomgåelse – innsamling og analyse av datagrunnlag
  • Konklusjon, evaluering og oppfølging
  • Praktiske tips og erfaringer

Vi gjennomfører kurs i relativt små grupper – noe som gir gode muligheter for diskusjoner og erfaringsutveksling.

ISO-Piloten’s medarbeidere har lang erfaring fra revisjoner og gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse  i ulike bransjer og standarder.

Kursholder vil være en av våre seniorkonsulenter.

Deltakeravgift kroner 2700, inkluderer enkel lunsj.

Kursdatoer 2020:

  • 2. mars, kl. 12.00 – 16.00, Lillestrøm – spesielt fokus på næringsmiddelbedrifter

Ved påmelding fire uker før kursstart innrømmes 500 kroner i rabatt.
NB! Bindende påmelding. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

NAVN
E-POST
TLF
NAVN PÅ BEDRIFT
ORGANISASJONSNUMMER
FAKTURAADRESSE
POSTNUMMER
STED

OPPSTARTSDATO FOR KURSET DU MELDER DEG PÅ

NAVN OG E-POST PÅ ALLE DELTAKERE

ANNEN INFORMASJON TIL ARRANGØREN (eks. allergier mm)