28. April- Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

HMS arbeidet på arbeidsplassen er viktig for å sikre et trygt og forsvarlig…


Produserer din virksomhet spiseferdig mat eller lett bedervelige næringsmidler?

Mattilsynet skal gjennomføre tilsyn hos slike registrerte virksomheter i løpet…


Refleksdagen 21. oktober 2021

Refleksdagen  Vi minner om den nasjonale Refleksdagen som er torsdag 21.…