Beredskap – også fra hjemmekontoret!

Er din bedrift beredt? 

 

Det snakkes mye om beredskap om dagen.
Beredskap handler om å være forberedt – men forberedt på hva? 

 Gjennom risikokartlegging kan vi avdekke hva vi som bedrift må være forberedt på Risikokartlegging kan gjennomføres på flere måter. Vår filosofi er at det enkle ofte er det beste.  

 • Hva er det verste som kan skje
 • Med våre ansatte?  
 • Med bedriften? 
 • Med våre produkter? – og hvordan påvirker dette omdømmet vårt? 

 Har dere tenkt gjennom dette? Er dere beredt? 

  

Har vi tilfredsstillende beredskap? 

 Hva vil det si å være beredt?  Når vi har kartlagt hva som kan skje må man samtidig tenke på hvordan man kan forhindre slike hendelser. Man må også se på hvordan man skal opptre dersom situasjonen faktisk oppstår.  

 • Hvem skal gjøre hva? 
 • Hvem skal varsles?
 • Hvordan skal massemedia håndteres?
 • Kan det iverksettes noen strakstiltak som kan redusere omfanget på hendelsen/konsekvensene?

Alt dette samles gjerne i en beredskapsplan. Er planen grei å følge også fra hjemmekontoret? Kan samhandling gjøres digitalt?

Samtidig som at man skal håndtere selve hendelsen må man ha tanker omkring hvordan man skal ivareta den daglige driften

 •  Hvem skal ivareta daglig drift?

 

Beredskapsutstyr 

 Beredskap handler også om utstyr. Hvilket beredskapsutstyr trenger vi? 

 • Førstehjelpsutstyr, slokkeutstyr, oppsamlingsutstyr osv.  
 • Er utstyret intakt og tilgjengelig der vi eventuelt trenger det?  
 • Har medarbeiderne våre fått opplæring i bruken av det? 

 Beredskap omfatter også tekniske tiltak: 

 • Har dere oppdatert varslingsprosedyre? 
 • Har dere et oversiktskart hvor beredskapsutstyr og møteplass er markert? 
 • Er rømningsveier oppmerket og tilgjengelige? 
 • Fungerer varslingssystemene? 
 • Testes dette? 

 

Informasjon i beredskapssituasjoner 

I en beredskapssituasjon vil behovet for informasjon ofte være stort. Man kan ofte klargjøre en del av slik informasjon i forkant 

 

Øvelse gjør mester 

Ved å øve på ulike beredskapssituasjoner vil bedriften være bedre i stand til å takle en reell hendelse. Det er viktig å øve hele organisasjonen – alle avdelinger – særlig ledelsen.  

 

Gransking 

Dersom det oppstår nesten-hendelser eller hendelser med stort skadepotensiale er det viktig at man gransker disse.  I en gransking setter man fokus på hva det var som skapte situasjonen – og forsøker å lære av dette slik at man unngå at situasjonen oppstår på nytt.   

 

 Trenger dere hjelp til å få dette på plass er det bare å ta kontakt!