GDPR

Nye og strengere personvernregler (GDPR) gir alle virksomheter større ansvar for å ivareta personvern. ISO-Piloten AS vil gjerne hjelpe deg å håndtere de nye kravene i praksis og starte arbeidet med å implementere nødvendige organisatoriske endringer.

Personvern handler om å bestemme over egne personopplysninger, respekten for privatlivets fred og plikten til at personopplysninger som er lagret til enhver tid skal ha tilstrekkelig kvalitet.

EUs nye personvernforordning (GDPR) implementeres fra mai 2018 og får store konsekvenser for de fleste organisasjoner og virksomheter i Norge. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre må følge de nye reglene.

Har du oversikt over hvilke personopplysninger din bedrift lagrer? Har du tydelige rutiner for varsling av de du har opplysninger om? Må din bedrift ha personvernombud? Hvordan ligger du an med internkontrollen? Er du klar til å gjennomføre risikovurdering?

ISO-Piloten AS bistår gjerne i prosessen, så ta kontakt for et uforpliktende tilbud!