Har du hatt tilsyn og trenger hjelp til å lukke avvik?

Har dere hatt tilsyn? Fått varsel om tilsyn? Trenger hjelp til å lukke avvik? Begynner å få dårlig tid?

Hvis svaret er ja på disse spørsmålene kan vi hjelpe deg!

Vi kan bistå ved alle typer tilsyn og kan tilby:

 • En gjennomgang av system og dokumenter på forhånd
 • Bistand under selve tilsynet
 • Hjelp til å lukke avvik i henhold til tilsynsrapport og innen fastsatt tidsfrist

Det krever også deltakelse og engasjement fra virksomheten, men vi leder arbeidet slik at avvikene blir lukket og Arbeidstilsynet blir fornøyd. Om din virksomhet er innenfor en av næringene vi omtaler nedenfor kan det lønne seg å lese videre😊

Tilsyn er Arbeidstilsynets viktigste virkemiddel for å kontrollere at landets virksomheter oppfyller krav i arbeidsmiljøregelverket.

Fokusområder kan for eksempel være arbeid i høyden, forebygging av skader og sykdom, arbeidstid og overtid, arbeidsavtaler, risikovurderinger, bruk av maskiner, opplæring og dokumentert kompetanse. 

Tilsyn kan være både krevende og komplisert for mange, vi bistår med å forenkle prosessen.

I 2022 prioriterer Arbeidstilsynet disse områdene og næringer:

 • Kreftfremkallende eksponering i arbeidslivet, for eksempel asbest, kvartsstøv, dieseleksos eller sveiserøyk.
  • Gjelder spesielt for bygg og anlegg, industri og bergverksdrift og -utvinning
 • Arbeidsrelaterte ulykker med alvorlig skade, for eksempel fallulykker, klemulykker eller ulykker hvor arbeidstaker blir truffet av gjenstand.
  • Gjelder spesielt for bygg og anlegg, industri og bergverksdrift og -utvinning
 • Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager, som kan skyldes for eksempel tunge løft, belastende arbeidsstillinger, vibrasjoner, høyt arbeidspress eller lite kontroll over egen arbeidssituasjon.
  • Gjelder spesielt bygg og anlegg, virksomheter som driver med reparasjon av motorvogner, overnattings- og serveringsvirksomheter og deler av næringen helse- og sosialtjenester
 • Arbeidsrelaterte psykiske plager, som kan knyttes til for eksempel vold og trusler, trakassering, høye emosjonelle krav eller rollekonflikter.
  • Gjelder spesielt for virksomheter som tilbyr helse- og sosialtjenester og overnattings- og serveringsvirksomheter.

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud!