ISO-Piloten vokser og etablerer avdeling på Østlandet!

ISO-Piloten har opplevd stor vekst de siste årene. Vi har det siste året ansatt flere nye konsulenter – og omsetningen øker. Vi ansetter nå ny daglig leder og etablerer oss med en avdeling på Østlandet. Vi regner med å være 20 ansatte i løpet av de neste tre årene – sier gründer Gjertrud Bjørnvold.

Vi vokser!

ISO-Piloten AS ble dannet i 2008 av Gjertrud Bjørnvold – og frem til 2012 var hun eneste ansatt.
Siden august 2012 har selskapet vokst – og spesielt de siste tre årene. Det er ansatt 4 nye
medarbeidere i år, og vi har doblet omsetningen de siste 4 årene
Vi hjelper bedrifter med å etterleve regelverk innenfor HMS, Kvalitet og Mattrygghet. Samtidig
hjelper vi også virksomheter med å kvalifisere seg til ulike sertifiseringer – som f.eks ISO 9001 som går på kvalitet. Arbeidet med regelverk og standarder henger godt sammen med bærekraft – noe som vi opplever enormt fokus på for tiden.

Østlandet

Vi har kunder over hele landet innenfor flere bransjer. Hovedtyngden er innenfor
næringsmiddelproduksjon, havbruk, bygg og anlegg, mekanisk industri og gjenvinning. Vi ønsker å være tett på og etablerer oss derfor nå på Østlandet. Bjørnvold utelukker ikke at det vil etableres avdelinger også andre deler av landet.

Ny daglig leder

Etter hvert som vi vokser stilles det økte krav til ledelse, salg og marked. Vi har derfor ansatt Runar Hasselø i stillingen som Daglig leder. Han tiltrer stillingen rett over nyttår. Hasselø kommer fra stillingen som salgsleder i Inventum Nordmøre. Vi gleder oss til å få Hasselø på plass sier Bjørnvold, som ser frem til å få frigjort tid til å arbeide med produktutvikling og etableringen av kontoret på
Østlandet.

Runar Hasselø tiltrer som Daglig leder rett over nyttår.

Zurf

Vi har det siste året vært med i Zurf, som er et akseleratorprogram spesiallaget for å øke veksttakten hos ambisiøse lokale bedrifter i hele Norge. Programmet tar inn virksomheter med mål om betydelig
vekst – regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Programmet drives i et samarbeid mellom banker i
SpareBank 1 Alliansen og rådgivings- og investeringsmiljøet Agera. Bjørnvold er svært takknemlig for å ha fått være med i dette programmet.

Kontaktinfo: Gjertrud Bjørnvold, 91707628, e-post gjertrud@iso-piloten.no, www.ISO-Piloten.no