Grunnleggende næringsmiddelhygiene (2 timer)

Gjennom IK-Mat forskriften setter Mattilsynet krav til at virksomheten skal sikre at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å overholde forskriftens krav.

Dette kurset er bygd opp med utgangspunkt i hva trygg mat er. Ulike krav i IK-mat forskriften og næringsmiddelregelverket blir gjennomgått og vinklet opp mot hvordan en praktisk kan gjennomføre kravene i ulike bransjer.

Kurset vil være en blanding av foredrag og diskusjoner, og gir et godt motivasjonsgrunnlag for hygienearbeid i egen bedrift. Kurset er beregnet for ansatte i alle typer storkjøkken og næringsmiddelbedrifter.

Målsettingen med kurset er å gi deg:

 • Grunnleggende forståelse for kravene til god næringsmiddelhygiene
 • Motivasjon for arbeide med næringsmiddelhygiene i egen virksomhet

ISO-Piloten’s medarbeidere har lang erfaring med mattrygghetsarbeid i mange ulike virksomheter. Kursholdere er vår seniorkonsulent Liv Melland Aslaksen og konsulent Ruth Hamnes.

Kurset gjennomføres på forespørsel – Ta kontakt for tilbud!
For mer informasjon, ta kontakt på telefon 407 67 252/917 07 628.

 

 

  NAVN
  E-POST
  TLF
  NAVN PÅ BEDRIFT
  ORGANISASJONSNUMMER
  FAKTURAADRESSE
  POSTNUMMER
  STED

  OPPSTARTSDATO FOR KURSET DU MELDER DEG PÅ

  NAVN OG E-POST PÅ ALLE DELTAKERE

  ANNEN INFORMASJON TIL ARRANGØREN (eks. allergier mm)

   

  Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere påmelding til ISO-Pilotens arrangementer. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i påmeldingsskjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din deltakelse.