Kartlegging av risikoer og muligheter

Nettkurs | På forespørsel

Krav om kartlegging og vurdering av risikoer og muligheter ble lansert i forbindelse med High Level Structure i 2015, og er nå krav i ISO-standardene for kvalitet, ytre miljø, arbeidsmiljø og mat-trygghet. Hva skal man vurdere og hvilke verktøy kan man benytte?

ISO-Piloten viser deg eksempler på analysemetoder som kan benyttes slik at du blir i stand til å håndtere ulike forretnings-risikoer – slik at du oppnår varige forbedringer og økt lønnsomhet.

Vi gjennomgår

  • Risiko og risikostyring – grunnleggende begreper
  • Identifisering av risiko og muligheter
  • Risikobeskrivelse
  • Håndtering og iverksettelse av tiltak
  • Risikovurderinger som styrings- og ledelses verktøy

Kurset passer for alle som arbeider med styringssystemer i henhold til ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 og ISO 45000.  Det legges opp til åpen dialog og erfaringsutveksling.

 

Målsetting med kurset er å gi deg:

  • Grunnlag for å kunne gjennomføre kartlegging og vurdering av egen bedrifts risikoer og muligheter
  • Kunnskap om prinsippene vedrørende risikokartlegging

Kurset gjennomføres i relativt små grupper – som gir gode muligheter for diskusjoner og erfaringsutveksling.

ISO-Piloten’s medarbeidere har lang erfaring med kvalitets- og HMS arbeid i mange ulike bedrifter. Kursavgift kroner 4350,- per deltaker inkluderer kursmateriell og kursbevis.
Be om pris dersom du ønsker bedriftsinternt kurs.

Kursplan:

  • På forespørsel

 

Ved påmelding fire uker før kursstart innrømmes 500 kroner i rabatt

Fyll ut skjema for påmelding. For mer informasjon, ta kontakt på telefon 407 67 252/917 07 628.

NB! Bindende påmelding. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

    Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i påmeldingsskjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.