Metoder for risikokartlegging HMS

Ålesund, Trondheim og Kristiansund | 9. november, 16. november og 6. desember

Alle arbeidsgivere er gjennom kapittel 7 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning forpliktet til å holde oversikt over farer i arbeidsmiljøet, vurdere risiko og gjennomføre tiltak for å forebygge risiko og rette opp feil og mangler som kan utføre en fare.

Å ha god oversikt over hva som kan utgjøre en risiko på arbeidsplassen er viktig for å forebygge ulykker. For å iverksette gode tiltak og redusere risikoen, er det helt nødvendig å ha god kjennskap til hvilke farer som faktisk finnes. Derfor må alle arbeidsgivere gjøre en risikovurdering.

Kurset passer for alle som arbeider med HMS – ledere, mellomledere og verneombud. Andre med interesse for risikoer knyttet til arbeidsmiljø er selvsagt også velkommen. Det legges opp til åpen dialog og gruppearbeid.

Målsetting med kurset er å gi deg kunnskaper om:

  • Risikovurdering av nødsituasjoner
  • Risikovurdering av arbeidssituasjoner
  • Risikovurderinger av maskiner og utstyr
  • Sikker jobb analyse (SJA) som arbeidsmetode
  • Grunnlag for å gjennomføre risikovurderinger i egen virksomhet

Kurset gjennomføres i relativt små grupper – som gir gode muligheter for diskusjoner og erfaringsutveksling.

ISO-Piloten’s medarbeidere har lang erfaring med kvalitets- og HMS arbeid i mange ulike bedrifter.

Kursavgift kroner 4350,- per deltaker inkluderer kursmateriell og kursbevis.

Vi gir 15% rabatt om det er flere deltakere fra samme bedrift.

Be om pris dersom du ønsker bedriftsinternt kurs.

Kursplan:

  • 9. november 2022- Ålesund
  • 16. november 2022- Trondheim
  • 6. desember 2022- Kristiansund

 

Fyll ut skjema for påmelding. For mer informasjon, ta kontakt på telefon 407 67 252/917 07 628.

NB! Bindende påmelding. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

På våre nettkurs ber vi om at alle benytter kamera, det er hyggeligere når alle kan se hverandre – og det blir lettere å få til en dialog underveis. Kurset blir ikke tatt opp.

    Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i påmeldingsskjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.