Gode tilbakemeldinger etter kurset i ISO 9001 og ISO 14001

ISO-Piloten har utarbeidet ett eget kursopplegg for ISO 9001 og ISO 14001 i forbindelse med endringene som ble iverksatt høsten 2015.

Kurset ble første gang gjennomført 13. januar i Kristiansund. Tilbakemeldingene fra deltakerne var positive:

  • Bra med to kursholdere. Kursmateriellet var oversiktlig og bra. Finoversikt over krav på de siste sidene. Veldig bra servering
  • Passelig antall deltagere. Relevant og oversiktlig kursmateriell
  • Praktiske eksempler gjorde innholdet forståelig. Gjertrud er trygg i sin rolle, formidler på en utmerket måte.
  • Var positivt/ lærerikt at det var flere “nivå” samlet på ett kurs. Fint med liten gruppe.
  • Meget bra kursmateriell
  • Flinke (og hyggelige) kursholdere (med god kunnskap), godt miljø, bra kurskompendium, god lunsj (kake), lærerikt.

For de som ikke fikk med seg kurset denne gangen; Nye kurs gjennomføres i Molde 17. februar og i Ålesund 8. mars.