Månedens tema august: Ergonomi

Ergonomi handler om å tilpasse arbeidsmiljø og arbeidsteknikk til menneskene, for å hindre unødvendig og uheldig belastning. Dårlig ergonomisk tilpassing resulterer årlig i sykdommer og belastningslidelser.

På den enkelte arbeidsplass må det gjennomføres en kartlegging av hver enkelt arbeidssituasjon, blant annet med tanke på ergonomi. Involver en eller flere som kjenner arbeidsoppgaven godt. Følgende spørsmål kan være relevante:

  • Er det ensidige belastninger i arbeidssituasjonen/arbeidsstillingen?

  • Er det bevegelser med ensidige vridninger?

  • Er det muligheter for variasjon i arbeidsstillingene og arbeidsoppgavene?

  • Er det tunge løft? Eventuelt hvor mange tunge løft?
  • Benyttes hjelpemidler og benyttes dem riktig?

Det er viktig å ta hensyn til at vi mennesker er forskjellige – og at noen tåler mindre enn andre. Målsetting med kartlegging og tilrettelegging må være å unngå sykdom og uheldig belastning

 

Det finnes mange ulike hjelpemidler vi kan benytte for å forhindre uønskede belastninger.
En HMS-rådgiver, en fysioterapeut eller en ergoterapeut kan komme med nyttige innspill i forhold til hva som finnes og hvordan det skal benyttes.
På en eventuell vernerunde foreslår vi at dere følger opp følgende punkter:

  • Finnes det avlastningsmatter ved stående arbeidsoperasjoner?
  • Finnes det utstyr som kan brukes til å unngå tunge løft?
  • Har operatører tilfredsstillende opplæring i bruk av løfteutstyr?
  • Er kontorarbeidsplasser tilrettelagt med justerbare bord og stoler?
  • Er skjerm i riktig høyde?

 

Lykke til