Månedens tema – februar: Inneklima

Vi oppholder oss innendørs store deler av dagen – de fleste av oss er inne 90% av døgnet! Riktig kvalitet på inneklimaet blir derfor ganske viktig for vår helse og trivsel.

Dersom det er problemer med inneklimaet kan dette merkes som ubehag med såre øyne, lette luftveisirritasjoner, tretthet og hodepine og i enkelte tilfeller fremkalle eksem, astma og kraftige luftveisirritasjoner eller forverring av allergiske reaksjoner.  Dette er faktorer som i stor grad påvirker vår yte-evne og produktivitet.

Det er mange faktorer som påvirker inneklimaet, vi omtaler noen av dem her:

Temperatur, luftfuktighet og lufthastighet

Sammen med personavhengige faktorer som aktivitetsnivå, bekledning og oppholdstid i rommet er dette de viktigste faktorene for kroppens varmebalanse. Det er store individuelle forskjeller – men generelt kan vi si:

  • Temperaturer over 22 grader resulterer ofte i nedsatt velvære, trøtthet og lavere prestasjon
  • Lave temperaturer gir spesielt revmatikere muskel og leddsmerter

Høy luftfuktighet kan resultere i muggvekst og luktproblemer. For lav luftfuktighet gir problemer med statisk elektrisitet, slimhinne og øyeirritasjoner og uttørring av huden.  Vi ser oftest problemer omkring tørr luft der temperaturen og luftbevegelsene er høye. Luft kan også oppfattes som tørr dersom det er mange støvpartikler i den.

Trekk fra vinduer og dører kan gi ubehag. Vær også oppmerksom på at luftstrømmer fra ventilasjonsanlegget også kan føles som trekk.

Ventilasjonsanlegget

Ved riktig installering, dimensjonering og vedlikehold er ventilasjonsanlegget med på å gi oss god luftkvalitet. Men med manglende ettersyn og filterskifte vil ventilasjonssystemet etter hvert kunne skape dårlig luft.

Renhold

Renholdet er viktig både med tanke på luftkvaliteten – men også for det visuelle og trivselsmessige.  Riktig renhold reduserer forurensinger som mikroorganismer, allergener (f.eks. støvmidd), støvpartikler og andre irriterende stoffer i lufta.

Det er selvfølgelig viktig med renhold på gulvet – men glem ikke støvtørk på hyllekanter, bilderammer, PC osv. Dette støvet virvles lett opp – og så puster vi det inn.

På en eventuell vernerunde i februar foreslår vi at dere følger opp følgende punkter:

  • Trekker det fra vinduer og dører? Er det behov for å tette bedre?
  • Hvordan er renholdet i den høyden hvor vi puster? Gjennomføres det tilfredsstillende støvtørk av hyllekanter, bilderammer, under og bak PC etc.
  • Er det tilrettelagt for enkelt renhold? Kan ledninger og kabler samles bedre og festes? Er overflater ryddige slik at det er enkelt for renholdere å tørke støv?
  • Når ble det sist gjennomført vedlikehold og filterbytte på ventilasjonssystemet?
  • Tømmes søppelbøtter med restavfall regelmessig eller ligger ting å råtner?

Lykke til!