Klemskader

Helse, miljø og sikkerhet er vesentlig for enhver bedrift – enten du er liten eller stor. ISO-Piloten fokuserer hver måned på ulike tema og denne måneden ser vi på klemskader.

Arbeidsulykker som forårsaker klemskader skjer hyppigst i industrien, oljebransjen, fiskeribransjen og andre næringer hvor store maskiner håndteres. En klemskade kan oppstå mot alle deler av kroppen, men medfører som oftest håndskader og håndleddskader. Klemskader kan medføre både bruddskader, nerveskader og skader på blodårer.

Hvordan unngå klemskade?

  • Hold arbeidsplassen ryddig
  • Gjør en risikovurdering ved «uvante» arbeidsmetoder
  • Vis oppmerksomhet ved håndtering av maskiner og utstyr
  • Bruk riktig verneutstyr i forhold til arbeidet som skal utføres

Når skaden først har oppstått

  • Varsle hendelsen i henhold til varslingsplan

Har du fått klemskade?

Har du fått en klemskade som yrkesskade etter en arbeidsulykke, har du krav på yrkesskadeerstatning hvis yrkesskaden gir deg et økonomisk tap. Du har også krav på å få dekket dine utgifter til advokat på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på.  Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år

På en eventuell vernerunde foreslår vi at dere følger opp følgende punkter:

  • har vi god orden og ryddighet rundt arbeidsstedet?
  • har vi verneutstyr (eks. hansker) tilgjengelig for de ulike oppdragene?
  • kjenner du til bedriftens rutiner for varsling av hendelser?
  • er bedriftens varslingsrutiner synlig på arbeidsplassen?

ISO-Piloten kan bidra med å legge ting til rette for dere, bl.a ved valg av riktig vernehanske til ulike arbeidsoppgaver.

Lykke til