Fysisk aktivitet

Gro Harlem Brundtland sørget i 2003 for at verdens helseorganisasjon etablerte 10. Mai som verdens aktivitetsdag som et tiltak for å få økt fokus på de positive ringvirkningene fysisk aktivitet har.

Arbeidsmiljølovens § 3.4 pålegger arbeidsgiver en plikt til å vurdere tiltak for fysisk aktivitet på arbeidsplassen. Årsaken er de mange gunstige helseeffektene fysisk aktivitet har.

Man kan oppnå mange gunstige helseeffekter av regelmessig aktivitet:

 1. Vektkontroll og vektreduksjon
 2. Redusert risiko for sykdommer og helseplager
 3. Lykke og bedre stressmestring
 4. Mer energi
 5. Bedre søvnkvalitet
 6. Sosialt samvær

Totalt sett blir vi mer effektive av fysisk aktivitet!

For generell helsegevinst bør det være et mål å gjennomføre minst 30 minutt trening eller fysisk aktivitet hver dag. Hvis man ønsker å gå ned i vekt eller oppnå spesifikke målsetninger er det ofte nødvendig med mer langvarige treningsøkter med høyere intensitet.

Som arbeidsgiver er det som sagt innledningsvis krav i arbeidsmiljøloven å vurdere tiltak for fysisk aktivitet. Representanter for de ansatte skal delta i denne vurderingen – og vurderingene skal dokumenteres
Det er også viktig å understreke at arbeidstakere ikke plikter å delta i aktiviteter.
Eksempler på utfordringer til fysisk aktivitet:

 • Gå eller sykle til jobben
 • Gå 10.000 skritt per dag
 • Være fysisk aktiv i 30 minutter per dag
 • Delta på turer i regi av bedriften
 • Delta på trimarrangementer i nærmiljøet – eks. «StikkUt»
 • Delta i bowlingturnering
 • Etc

Har din bedrift gjort vurderinger på dette?

 

Lykke til!