ORDEN OG RYDDIGHET

Helse, miljø og sikkerhet er vesentlig for enhver bedrift – enten du er liten eller stor. En trivelig, trygg og sikker arbeidsplass er et godt utgangspunkt for lønnsomhet. Denne måneds tema er orden og ryddighet.

God orden og ryddighet har stor betydning for sikkerheten i din bedrift. Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrettelegge for et godt og sikkert arbeidsmiljø, stille verneutstyr til disposisjon og sørge for tilstrekkelig opplæring. Men, de ansatte har plikt til å medvirke. De har blant annet plikt til å melde fra om farlige forhold og handlinger, medvirke til et godt arbeidsmiljø samt bruke pålagt og tilgjengelig verneutstyr

 

Ved god orden og ryddighet kan vi forhindre hendelser som:

 • Skader på mennesker, utstyr og ytre miljø
 • Fallende gjenstander
 • Farlige forhold og handlinger
 • Forsinkelser

 

Ved god orden og ryddighet kan vi oppnå:

 • Et sunt og godt arbeidsmiljø
 • Færre skader på mennesker og utstyr
 • Et godt inneklima
 • God oversikt over f.eks utstyr som er tilgjengelig
 • Effektivitet, som igjen kan føre til bedre lønnsomhet

 

Tips i hverdagen for å opprettholde god orden og ryddighet:

 • Alle må holde sin egen arbeidsplass ryddig og forlate den slik de slev ønsker å finne den
 • Kildesortering er viktig; det reduserer kostnader ved levering/destruering av avfall. Husk at det meste av avfallet kan gjenvinnes! Og sist men ikke minst; blandet avfall koster bedriften et stort beløp i løpet av et år!
 • Utføre jevnlig vedlikehold på utstyr, verktøy og maskiner

 

På en eventuell vernerunde foreslår vi at dere følger opp følgende punkter:

 • Er det gode nok rutiner for orden?
 • Har utstyr og verktøy faste plasser?
 • Kjenner alle til at bedriftens system for avfallssortering og etterleves dette?
 • Er bedriftens rutiner for vedlikehold av utstyr god nok?
 • Er rømningsveier frie?
 • Henger brannslukningsapparat på merket sted?

 

ISO-Piloten kan bidra med å legge ting til rette for dere, bl.a når det kommer til kildesortering, sjekklister for vedlikehold mm

 

Lykke til!