Månedens tema juni og juli: Mobbing

I henhold til arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver organisere og lede arbeidet på en slik måte at ansatte ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Arbeidsgiver har plikt til å iverksette tiltak som er nødvendige for å forebygge og håndtere mobbing på arbeidsplassen.

 

Arbeidstilsynet definerer mobbing og trakassering slik:
Det er trakassering når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting.

 

Konsekvensene av mobbing og trakassering kan være nedstemthet, uro, konsentrasjons-vansker og sterke sinnereaksjoner, samt fysiske plager som redusert nattesøvn, muskelsmerter og hodepine. Mange av de som blir mobbet, går også med selvmordstanker.

Hvordan kan man forebygge mobbing på arbeidsplassen?

Som leder

  • Vær en tydelig leder – Sett mobbing på dagsorden og vær tydelig på at mobbing ikke er akseptabelt
  • Sørg for at alle har klar oppfatning av sin rolle og sine oppgaver i virksomheten – og gi tilbakemelding til den enkelte på om hvordan rollen mestres
  • Kritiser aldri andres arbeid i påhør av andre enn den det gjelder
  • Legg til rette for ett godt arbeidsmiljø
  • Ha rutiner for hvordan du skal håndtere mobbing – og reager raskt om du får kjennskap til at mobbing finner sted

 

Som medarbeider

  • Tenk gjennom din egen oppførsel – kan din oppførsel bli oppfattet som mobbing?
  • Sørg for at alle blir inkludert – bry deg om andre

På en eventuell vernerunde foreslår vi at dere følger opp følgende punkter:

  • Er mobbing ett tema på medarbeidersamtaler?
  • Er det tendens til klikkdannelser på din arbeidsplass, hvem står i så fall utenfor og hvorfor det?

 

Lykke til