Fysisk aktivitet

Arbeidsmiljølovens § 3.4 pålegger arbeidsgiver en plikt til å vurdere tiltak for fysisk aktivitet på arbeidsplassen. Årsaken er de mange gunstige helseeffektene fysisk aktivitet har.

Man kan oppnå mange gunstige helseeffekter av regelmessig aktivitet:

 • Vektkontroll og vektreduksjon
 • Redusert risiko for sykdommer og helseplager
 • Lykke og bedre stressmestring
 • Mer energi
 • Bedre søvnkvalitet
 • Sosialt samvær

Totalt sett blir vi mer effektive av fysisk aktivitet!

For generell helsegevinst bør det være et mål å gjennomføre minst 30 minutt trening eller fysisk aktivitet hver dag. Hvis man ønsker å gå ned i vekt eller oppnå spesifikke målsetninger er det ofte nødvendig med mer langvarige treningsøkter med høyere intensitet.

Som arbeidsgiver er det som sagt innledningsvis krav i arbeidsmiljøloven å vurdere tiltak for fysisk aktivitet. Representanter for de ansatte skal delta i denne vurderingen – og vurderingene skal dokumenteres

Det er også viktig å understreke at arbeidstakere ikke plikter å delta i aktiviteter.

Eksempler på utfordringer til fysisk aktivitet:

 • Gå eller sykle til jobben
 • Gå 10.000 skritt per dag
 • Være fysisk aktiv i 30 minutter per dag
 • Delta på turer i regi av bedriften
 • Delta på trimarrangementer i nærmiljøet – eks. «StikkUt»
 • Delta i bowlingturnering
 • Etc

Har din bedrift gjort vurderinger på dette?

Lykke til !