Med riktig avfallshåndtering kan bedrifter gjøre en god innsats for det ytre miljø og samtidig spare penger. Det kan være lurt å sette seg målbare mål i forhold til avfall og gi fortløpende tilbakemeldinger til ansatte om status på – f.eks sorteringsgrad, restavfallsmengden per årsverk eller forbruk av papir per årsverk.

Sortering Alle virksomheter skal sortere avfallet sitt. Farlig avfall skal sorteres ut slik at dette kan håndteres på best mulig miljømessig måte.

I tillegg kan fraksjoner som plast, papp, papir, glass, metall og treverk som regel enkelt sorteres ut. Disse fraksjonene kan gjenvinnes og sparer miljøet – og i de fleste tilfeller også penger!

Det bør være en målsetting for alle å redusere mengden med restavfall. Jo mer vi kan sortere ut – jo mer sparer vi miljøet.

 

Gjenbruk Flere kan også tenke gjennom om ting kan gjenbrukes. Skal man skifte ut møbler eller utstyr som fortsatt fungerer? Kanskje ett idrettslag eller lignende kan ha bruk for dette – de stiller kanskje ikke samme krav til ting som en bedrift.

Når noe kan gjenbrukes sparer man også miljøet.
Avfallsreduksjon Det kan være lurt med en regelmessig gjennomgang i forhold til avfallsreduksjon. Har dere vurdert å stanse uadressert reklame? – Bytte ut engangsservice og bestikk med servise og bestikk i keramikk eller porselen? Skrive ut tosidige kopier? Tilrettelegge kontorarbeidsplasser med to skjermer for å redusere utskriftsbehov?

På en eventuell vernerunde i mars foreslår vi at dere følger opp følgende punkter:

  • Finnes det en sorteringsinstruks? Er den oppdatert?
  • Blir avfallet tilfredsstillende sortert?
  • Er det tilfredsstillende tilrettelagt for sortering?
  • Er det noe vi kan gjøre for å redusere avfallsmengdene?

Lykke til!