Konsekvenser etter fall

Helse, miljø og sikkerhet er vesentlig for enhver bedrift – enten du er liten eller stor. En trivelig, trygg og sikker arbeidsplass er et godt utgangspunkt for lønnsomhet. De fleste av oss har en travel hverdag både på jobb og hjemme. Ved svært uheldige situasjoner kan en oppleve fall, det være seg f.eks.  i trappa på jobb eller på tur i skog og mark. Vi har denne måneden valgt å fokusere på konsekvens i stedet for risiko, og tar for oss konsekvenser etter fall.

Fallulykker er den ulykkestypen som skjer oftest i bygg og anlegg. Fall er også den typen ulykke som forårsaker flest alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall. Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått.

Fall er også den vanligste hjemmeulykken. Om lag 80 % av alle hjemmeulykker har med fall å gjøre, og de fleste skjer i trapper.

Hvilke konsekvenser kan fallulykker ha?

  • Sykehusinnleggelse
  • Lårbeinsbrudd
  • Ankelbrudd og i verste fall armbrudd i det en tar seg for i fallet
  • Komplikasjoner etter fall som kan føre til lengre sykemelding
  • Et fall vil svært ofte føre til redsel for nye fall, selv fall som ikke fører til skade vil normalt «sitte i» en stund, dermed kan en bli mindre aktiv, noe som igjen kan gi komplikasjoner som stive ledd, redusert muskelmasse og dårligere balanse
  • Mye smerte kan føre til økt medisinbruk

Hvordan unngå fallulykker?

  • På jobb: kontinuerlig jobbing med god sikkerhetskultur, kunnskap om forebygging, mennesker gjør feil, men omfanget av feilene kan i stor grad reduseres med blant annet god styring og involvering
  • Hjemme: har du små barn, husk å sikre trapper med grind!
  • Ikke klatre på benken for å nå skap i høyden, bruk trappestiger
  • Er du på tur, husk å se deg for, bruk gjerne staver for god støtte!

ISO-Piloten kan hjelpe dere med risikovurderinger og tiltak i forhold til å forebygge fall. Ta gjerne kontakt med oss!

 

Lykke til!