Motivasjon

Helse, miljø og sikkerhet er vesentlig for enhver bedrift – enten du er liten eller stor. En trivelig, trygg og sikker arbeidsplass er et godt utgangspunkt for lønnsomhet. I en tid hvor det bl.a. er store endringer i ulike bransjer, noen mister jobben, andre får mere å gjøre etc. er det viktig å ha motiverte medarbeidere. Denne måneds tema er motivasjon.

 

Hva er motivasjon?

Motivasjon er en indre kraft som strekker en mot å handle og oppnå målsettinger en har satt seg, det være seg i jobbsammenheng eller i privat sammenheng.

Motivasjon er drivkraften som får oss til å utføre bestemte handlinger og aktiviteter. 

Motivasjon sees ofte i sammenheng med målsetting hvor ønsket om å oppnå resultater skaper en indre drivkraft. Å ha et motiv betyr å ha en grunn til å gjøre noe. At handlingene våre i en bestemt situasjon er motivert av et eller annet, vil si at vi sikter mot å nå bestemte mål.

Det er vanlig å skille mellom indre og ytre motivasjon. Drivkraften ved indre motivasjon er dine egne interesser og nysgjerrighet. Drivkraften ved ytre motivasjon kommer fra omgivelsene. Forskjellen ligger ikke i hva vi gjør, men i begrunnelsen for det vi gjør

 

Hvordan får vi motiverte ansatte?

 • involvering i ulike prosesser i bedriften
 • jevnlig informasjon om arbeidsplassen (status, økonomi etc)
 • meningsfylte og interessante arbeidsoppgaver
 • konstruktive tilbakemeldinger
 • gode lønnsbetingelser

 

Hva kan vi få ut av motiverte ansatte?

 • ansatte som synes jobben er gøy, presterer bedre
 • de tar gjerne på seg arbeidsoppgaver i tillegg til den formelle arbeidsbeskrivelsen
 • motiverte ansatte gir mer fornøyde kunder
 • ansatte som liker jobben kan gi lavere sykefravær

 

På en eventuell vernerunde foreslår vi at dere følger opp følgende punkter:

 • gir du din nærmeste kollega/ansatt ros i løpet av arbeidsdagen?
 • spørre om hva som motiverer den enkelte i arbeidsdagen
 • har dere forslag til hva vi som bedrift kan gjøre for evt bedring av motivasjon hos ansatte?

 

 

ISO-Piloten kan bidra med evt. undersøkelser i bedriften som gjenspeiler den ansattes motivasjon i bedriften.
Lykke til