AKAN

Høsten er over, vi går inn i en tid fylt med forventinger og glede blant store og små. I tillegg er vi på vei inn til årets julebordsesong. I november har vi valgt AKAN som tema.

 

AKAN er et kompetansesenter som hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge rus og avhengighet. Avhengighet omfatter både alkohol, rusmidler og samt pengespill.

Det er viktig å forebygge rus og avhengighet i både små og mellomstore virksomheter. Forebygging kan skje gjennom flere ulike tiltak:

Det er viktig at du som kollega eller leder er oppmerksom på endringer hos en kollega. Det kan være:

 • Endring i adferd, det er noe «rart» med vår kollega som fører til at vi bekymrer oss
 • Endring i arbeidsutførelse
 • Konkrete hendelser på jobben (uoppmerksomhet, tretthet, fravær i arbeidstiden, for sent på jobb om morgenen etc.)

I alle virksomheter kan det være nyttig å formulere noen kjøreregler for rusmiddelbruk og pengespill – slike regler formuleres best i ett møte. Det kan kanskje være nyttig å ta opp disse reglene til diskusjon med jevne mellomrom? På AKAN sine websider finnes en AKAN-Quiz som kan benyttes for å få samtalen i gang.

Vær tydelig på konsekvensene ved brudd på reglene.

Avhengighet kan blant annet medføre

 • At krav til sikkerhet og kvalitet ikke blir oppfylt (kjøring av bil/truck/kran, håndtering av maskiner)
 • Skade på seg selv, andre og utstyr
 • Negativt omdømme, som igjen kan medføre tap av kontrakter
 • Spilleavhengighet krever mye penger og kan i verste fall medføre underslag i bedriften

Hvis/når du er bekymret for at en ansatt har et rus- eller spilleproblem er følgende viktig:

 • Varsle nærmeste leder så tidlig som mulig basert på din bekymring og hva du opplever
 • Som leder – gjennomføre en samtale om din bekymring og din opplevelse av situasjonen

 

Samtale kan være det som skal til for å gi et menneske en mulighet til å skape forandring – og til å ta nye valg!

 

På en eventuell vernerunde i november foreslår vi at dere følger opp følgende:

 • Har vi regler for rusmiddelbruk og pengespill?
 • Kjenner alle til disse?
 • Har vi tilfredsstillende rutiner dersom vi får behov for å gjennomføre «den vanskelige samtalen»?

 

Bedriftshelsetjenesten eller ISO-Piloten kan bistå dere med å få på plass slike regler og gjøre disse kjent.

 

 

Lykke til!