Månedens tema september: Fallende gjenstander

Høsten er her! Epler og pærer begynner å bli modne og vi kan risikere å få de i hodet om vi oppholder oss under slike trær. Fallende gjenstander er tema for september.

 

De fleste av oss tenker kanskje automatisk at fallende gjenstander kun har med arbeid i høyden å gjøre. Det er mange ulykker knyttet til arbeid i høyden – og i år har det blant annet kommet strengere regler i forhold til arbeid i – og sikring av stilas.

Det er viktig med gode beskrevne rutiner i forhold til arbeid i høyden, og daglig oppfølging av at reglene etterleves – for eksempel i forhold til sikring av området, sikring av verktøy, bruk av verneutstyr etc.

Men fare for fallende gjenstander har vi også i forbindelse med lagring – både innendørs og utendørs.

  • Hvilket fokus har vi på reoler? Står de stødig? Er de festet i vegg eller gulv/underlag?
  • Hva lagres i reolene – er det noe som kan rulle utenfor kanten? Benytter vi hyllekanter eller pallekarmer til slikt?
  • Hva med stabling? Er det fare for at ting som vi stabler kan skli ut?
  • Hva med ting som plasseres oppå hyller og skap – over hodet på oss? Har vi stablet noe som vi ikke kan se fra der vi står – ligger det noe løst oppå som vi kan få i hodet?
  • Og hva med det som ligger på benker og bord – kan det ramle ned? Hva kan treffe føttene våre?

 

Fallende gjenstander kan resultere i småskader og ubehagelige opplevelser – men kan dessverre også resultere i alvorlige og varige personskader og dødsfall. Det er derfor viktig at vi alle går gjennom vår arbeidsplass for å avdekke faren for fallende gjenstander.
På en eventuell vernerunde foreslår vi at dere følger opp følgende punkter:

  • Er fare for fallende gjenstander risikovurdert i vår virksomhet og er den oppdatert?
  • Etterleves eventuelle regler for arbeid i høyden?
  • Er reoler fri for skade og står de stødig/fast?
  • Benyttes det pallekarmer eller hyllekanter for å hindre at runde ting ruller utenfor?
  • Benyttes påbudt verneutstyr?

 

Lykke til!