Nye konsulenter

Godt nytt år!

2017 blir ett spennende år for ISO-Piloten – med mange nye prosjekter. For å nå vår målsetting om å være tilstede for våre kunder, har vi knyttet til oss 2 konsulenter med tung erfaring innen HMS, beredskap og krisehåndtering. Vi ønsker Kristian Gundersen og Tore Hals velkommen med på laget og ser frem til et godt samarbeid.

Vi ser at vi i tiden fremover også vil ha behov for flere ressurser innenfor kvalitet og mattrygghet, og oppfordrer derfor personer med slik kompetanse om å ta kontakt.