Månedens tema: Smitteforebyggende arbeid

ISO-Piloten ønsker å være en pådriver i HMS-arbeidet hos våre kunder. I 2016 vil vi derfor rette fokus på ulike HMS-relaterte emner hver måned – og sende dere noen innspill på dette. Temaene er ganske generelle – og vi regner med at de vil være aktuelle for de fleste av våre kunder. I januar er temaet smitteforebyggende arbeid.

Vintermånedene er ofte preget av forkjølelser, influensa og mage-tarminfeksjoner. Dette er sykdommer som man til en viss grad kan forebygge gjennom hygienetiltak.

Sykdommene smitter lett ved nærkontakt med smittede personer eller at man puster inn dråpesmitte fra personer som hoster og nyser. Smitte kan også spres gjennom berøringspunkter eller via mat som smittede personer har lagd.

  1. God håndhygiene er det enkleste forebyggende tiltaket:
   Vask alltid hendene

   • Før håndtering av matvarer
   • Etter håndtering av ulike matvarer
   • Før du spiser
   • Etter toalettbesøk
   • Etter at du har pusset nesen
  2. Unngå bruk av tøyhåndklær på arbeidsplasser. Hjemme bør tøyhåndklær byttes ut oftere når det er sykdom i hjemmet.
  3. Bruk papirlommetørkle foran munn og nese når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.
  4. Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
  5. Sørg for rengjøring av berøringspunkter som:
   • Dørvridere
   • Rekkverk
   • Kranene på vasken
   • Brytere og knapper
  6. Om du er syk bør du holde deg hjemme fra arbeid – slik at du ikke smitter andre.

Ved mage- og tarminfeksjoner skal man holde seg hjemme i minst 48 timer etter at symptomene har gitt seg.

På en eventuell vernerunde i januar foreslår vi at dere følger opp følgende punkter:

 • Er alle håndvasker utstyrt med såpe og papir?
 • Er hånddesinfeksjon tilgjengelig i kantine/spiserom?
 • Blir berøringspunkter tilfredsstillende rengjort?

Lykke til!