Måling, analyse og forbedring

Vi bistår med ulike deloppgaver ved behov: GAP analyser, revisjoner, aktivitetsplan mm. Oppgavene tilpasses den enkelte bedrift og bransjekrav.

GAP analyser


Er du usikker på hvordan din virksomhet ligger an i forhold til regelverket eller en standard? Vi gjennomfører GAP-analyser og setter opp forslag til tiltak for å nå samsvar.

Målinger


Vi kan hjelpe deg med å sette opp en plan og sørge for gjennomføring av relevante målinger i arbeidsmiljøet.

Revisjoner (interne og eksterne)


Vi hjelper deg med å gjennomføre interne revisjoner og kan gjennomføre eller delta som støttespiller på eksterne revisjoner.

Våre revisjoner tar utgangspunkt i relevante lovkrav, standarder og prosedyrer. Etter endt revisjon kommer vi med innspill til forbedringer, tiltak.

Samsvarsvurdering


Vi kan hjelpe dere med å samsvarsvurdere aktuelt regelverk innenfor arbeidsmiljø, samt krav i bransjestandarder mm.

Vernerunder


Arbeidsmiljøområdet er omfattende og det er mange faktorer som skal følges opp i en vernerunde. Vi kan hjelpe deg med å sette opp sjekklister for vernerunder i ulike avdelinger og uteområder – som dekker de HMS kravene som er relevante for din bedrift. Vernerunde arbeidsmiljø kan kombineres med vernerunde ytre miljø.
Vi kan også bistå deg ved gjennomføring.

Øvelser


For å kunne håndtere en alvorlig hendelse er det viktig å øve. Vi kan hjelpe deg med å arrangere ulike øvelser i din bedrift. Husk at øvelse gjør mester!

Brannøvelse

ØNSKER DU Å VITE MER?


LEGG IGJEN KONTAKTINFO UNDER, SÅ HØRER DU FRA OSS SNARLIG.

    Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i skjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.