HMS

ISO-Piloten hjelper deg med å få fart på det forebyggende HMS-arbeidet i din virksomhet.

Vi kan ta over rollen som HMS-ansvarlig – og sørge for at virksomheten etterlever kravene i Internkontrollforskriften, ISO 14001 og/eller ISO 45001 – og hjelpe deg fram mot sertifisering.

Vi tilbyr også deloppgaver innenfor følgende områder:
Risikokartlegging på uteområder, produksjonslokaler, verksteder, kontorer, bruk av maskiner og verktøy, arbeidssituasjoner, inneklima, kjemikalier mm. Vi starter gjerne slike risikokartlegginger med brainstorming og befaring.

Vi kan lede arbeidet med sikker jobb analyser, eller bistå med opplæring i metoden.

Vernerunder er en naturlig del av HMS-arbeidet. Fra tid til annen kan det være lurt med innspill fra utenforstående – og vi bistår deg gjerne med dette.

GAP-Analyse:

Er du usikker på hvordan din virksomhet ligger an i forhold til en standard? Vi kan gjennomføre en GAP-analyse og sette opp forslag til tiltak for å nå samsvar.

Interne og eksterne revisjoner:

Ønsker du en revisjon med nye øyne – da kan vi hjelpe deg. Vi tar utgangspunkt i krav fastsatt i relevante standarder, regelverk eller prosedyrer, reviderer og kommer med innspill til forbedringer og forenklinger.

ØNSKER DU Å VITE MER?

LEGG IGJEN KONTAKTINFO UNDER, SÅ HØRER DU FRA OSS SNARLIG.

    Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i skjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.