Deloppgaver

Skreddersydd etter behov

Vi gir deg innsikt, veiledning og forbedringstiltak slik at du kontinuerlig overholder alle myndighetskrav og ivaretar trygg mat.

Deloppgaver

Tilpasset bedriftens behov

Vi gir deg innsikt, veiledning og forbedringstiltak slik at du kontinuerlig overholder myndighetskrav og ivaretar trygg mat.

Deloppgaver

Skreddersydd etter behov

Vi gir deg innsikt, veiledning og forbedringstiltak slik at du kontinuerlig overholder alle myndighetskrav og ivaretar trygg mat.

Deloppgaver

Tilpasset bedriftens behov

Vi gir deg innsikt, veiledning og forbedringstiltak slik at du kontinuerlig overholder myndighetskrav og ivaretar trygg mat.

Deloppgaver

Tilpasset bedriftens behov


Vi gir deg innsikt, veiledning og forbedringstiltak slik at du kontinuerlig overholder alle myndighetskrav og ivaretar trygg mat.

Deloppgaver

Tilpasset bedriftens behov

Vi gir deg innsikt, veiledning og forbedringstiltak slik at du kontinuerlig overholder myndighetskrav og ivaretar trygg mat.

Renholdskontroller

Vi samler prøver av flater og utstyr som er i direkte kontakt med næringsmidler. Dette gjøres med en ATP-måler som viser antall levende celler (mikroorganismer) og gir et umiddelbart resultat.

Tilstedeværelse av Listeria Monocytogenes avdekkes også.

Ved dårlige resultater blir det tatt oppfølgingsprøver som sjekker for sykdomsfremkallende bakterier, og vi veileder deg med henblikk på forbedringer.

Hygieneinspeksjoner

Vi tilbyr råd- og veiledning i forhold til god hygienepraksis. Våre inspeksjoner omfatter blant annet:

 • Personlig hygiene
 • Avfallshåndtering
 • Skadedyrkontroll
 • Temperaturkontroll
 • Mikrobiologisk kontroll av renhold
 • Mikrobiologisk analyse av mat og vann

 • Allergener
 • Merking
 • Kjemikaliehåndtering
 • Visuell kontroll av renhold, orden og vedlikehold i produksjonslokaler
 • Riktig oppbevaring av produkter og emballasje

Renholdskontroller

Vi samler prøver av flater og utstyr som er i direkte kontakt med næringsmidler. Dette gjøres med en ATP-måler som viser antall levende celler (mikroorganismer) og gir et umiddelbart resultat.

Tilstedeværelse av Listeria Monocytogenes avdekkes også.

Ved dårlige resultater blir det tatt oppfølgingsprøver som sjekker for sykdomsfremkallende bakterier, og vi veileder deg med henblikk på forbedringer.

Hygieneinspeksjoner

Vi tilbyr råd- og veiledning i forhold til god hygienepraksis. Våre inspeksjoner omfatter blant annet:

 • Personlig hygiene
 • Avfallshåndtering
 • Skadedyrkontroll
 • Temperaturkontroll
 • Mikrobiologisk kontroll av renhold
 • Mikrobiologisk analyse av mat og vann
 • Allergener
 • Merking
 • Kjemikaliehåndtering
 • Visuell kontroll av renhold, orden og vedlikehold i produksjonslokaler
 • Riktig oppbevaring av produkter og emballasje

Renholdskontroller

Vi samler prøver av flater og utstyr som er i direkte kontakt med næringsmidler. Dette gjøres med en ATP-måler som viser antall levende celler (mikroorganismer) og gir et umiddelbart resultat.

Tilstedeværelse av Listeria Monocytogenes avdekkes også.

Ved dårlige resultater blir det tatt oppfølgingsprøver som sjekker for sykdomsfremkallende bakterier, og vi veileder deg med henblikk på forbedringer.

Hygieneinspeksjoner

Vi tilbyr råd- og veiledning i forhold til god hygienepraksis. Våre inspeksjoner omfatter blant annet:

 • Personlig hygiene
 • Avfallshåndtering
 • Skadedyrkontroll
 • Temperaturkontroll
 • Mikrobiologisk kontroll av renhold
 • Mikrobiologisk analyse av mat og vann
 • Allergener
 • Merking
 • Kjemikaliehåndtering
 • Visuell kontroll av renhold, orden og vedlikehold i produksjonslokaler
 • Riktig oppbevaring av produkter og emballasje

GAP-analyser

Er du usikker på hvordan din virksomhet ligger an i forhold til en standard? Vi gjennomfører GAP-analyser og setter opp forslag til tiltak for å nå samsvar.

Temperaturkontroller

Vi tar stikkprøver og måler temperaturen i oppvaskmaskin og i kjøle- og fryseenheter. 

GAP analyser

Er du usikker på hvordan din virksomhet ligger an i forhold til en standard? Vi gjennomfører GAP-analyser og setter opp forslag til tiltak for å nå samsvar.

Temperaturkontroller

Vi tar stikkprøver og måler temperaturen i oppvaskmaskin og i kjøle- og fryseenheter. 

GAP analyser

Er du usikker på hvordan din virksomhet ligger an i forhold til en standard? Vi gjennomfører GAP-analyser og setter opp forslag til tiltak for å nå samsvar.

Temperaturkontroller

Vi tar stikkprøver og måler temperaturen i oppvaskmaskin og i kjøle- og fryseenheter. 

Revisjoner (interne & eksterne)

Vi hjelper deg med å gjennomføre interne revisjoner og kan delta som støttespiller på eksterne revisjoner.

Våre revisjoner tar utgangspunkt i relevante lovkrav, standarder og prosedyrer. Etter endt revisjon kommer vi med innspill til forbedringer, tiltak og forenklinger.

Produkt og vannprøver

Vi tar prøver av vann og produkter for å avdekke tilstedeværelse av sykdomsfremkallende mikroorganismer. Vi gjennomfører også holdbarhetstesting.

Basert på resultatene setter vi opp en prøveplan for fremtiden som sikrer at alle myndighetskrav overholdes.

Revisjoner (interne og eksterne)

Vi hjelper deg med å gjennomføre interne revisjoner og kan delta som støttespiller på eksterne revisjoner.

Våre revisjoner tar utgangspunkt i relevante lovkrav, standarder og prosedyrer. Etter endt revisjon kommer vi med innspill til forbedringer, tiltak og forenklinger.

Produkt og vannprøver

Vi tar prøver av vann og produkter for å avdekke tilstedeværelse av sykdomsfremkallende mikroorganismer. Vi gjennomfører også holdbarhetstesting.

Basert på resultatene setter vi opp en prøveplan for fremtiden som sikrer at alle myndighetskrav overholdes.

Revisjoner (interne og eksterne)

Vi hjelper deg med å gjennomføre interne revisjoner og kan delta som støttespiller på eksterne revisjoner.

Våre revisjoner tar utgangspunkt i relevante lovkrav, standarder og prosedyrer. Etter endt revisjon kommer vi med innspill til forbedringer, tiltak og forenklinger.

Produkt og vannprøver

Vi tar prøver av vann og produkter for å avdekke tilstedeværelse av sykdomsfremkallende mikroorganismer. Vi gjennomfører også holdbarhetstesting.

Basert på resultatene setter vi opp en prøveplan for fremtiden som sikrer at alle myndighetskrav overholdes.

  Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i påmeldingsskjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.