Sertifiseres i mattrygghet?

Vi hjelper deg fra start til mål.

Sertifiseres i mattrygghet?

Vi hjelper deg fra start til mål.

Sertifiseres i mattrygghet?

Vi hjelper deg fra start til mål.

IK-Mat system ikon

Rådgivning


Kvalifiserte konsulenter til din disposisjon.

Vi bistår som din rådgiver/mentor for å sikre en effektiv og hensiktsmessig implementering.

IK-Mat system ikon

Ledelsessystem


Et brukervennlig system til moderne kvalitetsledelse.

Utviklet for å støtte både daglig drift og strategisk kvalitetsarbeid på alle nivå og deler av bedriften.

Standarder


Vi bistår med følgende mattygghetsstandarder:

BRCGS

FSSC 22000

GLOBAL G.A.P

IFS Food

MSC CoC

ASC CoC

GMP+

IK-Mat system ikon

Rådgivning

Kvalifiserte konsulenter til din disposisjon.

Vi bistår som din rådgiver/mentor for å sikre en effektiv og hensiktsmessig  implementering.

Ledelsessystem

Et brukervennlig system til moderne kvalitetsledelse.

Alle dokumenter, runtiner, prestasjoner m.m. samlet på ett og samme sted. Utviklet for å støtte både daglig drift og strategisk kvalitetsarbeid på alle nivå og deler av bedriften.

Standarder

Vi bistår med følgende mattrygghetsstandarder:

BRCGS

FSSC 22000

ISO 22000

GLOBAL G.A.P

ASC CoC

MSC CoC

IFS Food

GMP+

Rådgivning

Kvalifiserte konsulenter til din disposisjon.

Vi bistår som din rådgiver/mentor for å sikre en effektiv og hensiktsmessig  implementering.

Ledelsessystem

Et brukervennlig system til moderne kvalitetsledelse.

Alle dokumenter, runtiner, prestasjoner m.m. samlet på ett og samme sted. Utviklet for å støtte både daglig drift og strategisk kvalitetsarbeid på alle nivå og deler av bedriften.

Standarder

Vi bistår med følgende standarder:

BRCGS

FSSC 22000

ISO 22000

GLOBAL G.A.P

ASC CoC

IFS Food

GMP+

Rådgivning

/ Tilpasses bedriftens behov, ressurser og sertifiseringskrav.

 • Rådgivning i henhold til valg av riktig standard
 • Tidfeste og utarbeide en realistisk plan for sertifisering 
 • Kartlegge bedriftens nåværende situasjon
 • Bygge forståelse og engasjement for å oppnå ønsket sertifisering
 • Bygge struktur for rutiner, prosedyrer og kontroller
 • Definere og avklare ansvars- og kompetanseområder
 • Bistå med opplæring / bedriftsinterne kurs
 • Gjennomføre målinger og analyser 
 • Utarbeide rapporter samt gi råd og veiledning i henhold til forbedringer

Rådgivning

/ Tilpasses bedriftens behov, ressurser og sertifiseringskrav.

 • Rådgivning i henhold til valg av riktig standard
 • Tidfeste og utarbeide en realistisk plan for sertifisering 
 • Kartlegge bedriftens nåværende situasjon
 • Bygge forståelse og engasjement for å oppnå ønsket sertifisering
 • Bygge struktur for rutiner, prosedyrer og kontroller
 • Definere og avklare ansvars- og kompetanseområder
 • Bistå med opplæring og/eller bedriftsinterne kurs
 • Gjennomføre målinger og analyser 
 • Utarbeide rapporter samt. gi råd og veiledning i henhold til forbedringer

Rådgivning

/ Tilpasses bedriftens behov, ressurser og sertifiseringskrav.

 • Rådgivning i henhold til valg av riktig standard
 • Tidfeste og utarbeide en realistisk plan for sertifisering 
 • Kartlegge bedriftens nåværende situasjon
 • Bygge forståelse og engasjement for å oppnå ønsket sertifisering
 • Bygge struktur for rutiner, prosedyrer og kontroller
 • Definere og avklare ansvars- og kompetanseområder
 • Bistå med opplæring / bedriftsinterne kurs
 • Gjennomføre målinger og analyser 
 • Utarbeide rapporter samt gi råd og veiledning i henhold til forbedringer

IK-Mat system ikon

Ledelsessystem

/ Et brukervennlig system til moderne kvalitetsledelse

Overblikk og kontroll


Systemet beskriver alle bedriftens prosesser og danner rammen for sertifiseringen. Dokumentasjon, rutiner, krav, prestasjoner m.m. samles under ett og samme system det skaper overblikk og bidrar til en ryddig og målrettet sertifiseringsprosess.

Funksjonelt


Systemet er designet med særlig hensyn til brukervennlighet og funksjonalitet. Det har et simpelt men fleksibelt oppsett, forståelig informasjon, smarte verktøy og alltid oppdaterte data. Systemet er et nyttig redskap både for ledelsen og ansatte.

Skreddersydd


Systemet skreddersys til den enkelte virksomhet og utvikles med utgangspunkt i sertifiseringskrav og bedriftens individuelle behov. Vi bistår med opplæring og tilpasning underveis for å sikre et effektivt system som fungerer i praksis.

IK-Mat system ikon

Ledelsessystem

/ Et brukervennlig system til moderne kvalitetsledelse

Skreddersydd


Systemet skreddersys til den enkelte virksomhet og utvikles med utgangspunkt i sertifiseringskrav og bedriftens individuelle behov. Vi bistår med opplæring og tilpasning underveis for å sikre et effektivt system som fungerer i praksis.

Overblikk og kontroll


Systemet beskriver alle bedriftens prosesser og danner rammen for sertifiseringen. Dokumentasjon, rutiner, krav, prestasjoner m.m. samles under ett og samme system det skaper overblikk og bidrar til en ryddig og målrettet sertifiseringsprosess.

Funksjonelt


Systemet er designet med særlig hensyn til brukervennlighet og funksjonalitet. Det har et simpelt men fleksibelt oppsett, forståelig informasjon, smarte verktøy og alltid oppdaterte data. Systemet er et nyttig redskap både for ledelsen og ansatte.

IK-Mat system ikon

Ledelsessystem

/ Et brukervennlig system til moderne kvalitetsledelse

Overblikk og kontroll


Systemet beskriver alle bedriftens prosesser og danner rammen for sertifiseringen. Dokumentasjon, rutiner, krav, prestasjoner m.m. samles under ett og samme system det skaper overblikk og bidrar til en ryddig og målrettet sertifiseringsprosess.

Funksjonelt


Systemet er designet med særlig hensyn til brukervennlighet og funksjonalitet. Det har et simpelt men fleksibelt oppsett, forståelig informasjon, smarte verktøy og alltid oppdaterte data. Systemet er et nyttig redskap både for ledelsen og ansatte.

Skreddersydd


Systemet skreddersys til den enkelte virksomhet og utvikles med utgangspunkt i sertifiseringskrav og bedriftens individuelle behov. Vi bistår med opplæring og tilpasning underveis for å sikre et effektivt system som fungerer i praksis.

* Eksempel på et skreddersydd ledelsessystem

Ønsker du å vite mer?

Kontakt oss uforpliktende

* Eksempel på et skreddersydd ledelsessystem

Ønsker du å vite mer?

Kontakt oss uforpliktende

* Eksempel på et skreddersydd ledelsessystem

Ønsker du å vite mer?

Kontakt oss uforpliktende

Standarder

/ Kvalitets- og mattrygghetsstandarder

Ledelsessystem for mattrygghet

ISO 22000

ISO 22000 fastsetter betingelser som er nødvendig å overholde for å kunne sikre trygg mat. Standarden dekker alle ledd i forsyningskjeden, og bidrar systematisk til å identifisere farer og redusere risko.

Sertifikatet synliggjør virksomhetens forpliktelse og evne til å ta mattrygghet på alvor, og at høye krav overholdes. 

Standarden er praktisk anvendelig og dekker blant annet: Gode produksjonsprosesser, systemer for internrevisjon (i tråd med HACCP) og beredskap for uønskede hendelser.

Hvem er standarden relevant for?

ISO 22000 kan benyttes av alle virksomheter som er direkte eller indirekte involvert i verdikjeden innenfor næringsmiddelhåndtering.

Fordeler:

 • Reduserer kostnader
 • Styrker omdømme og troverdighet
 • Optimaliserer ressurser og interne prosesser
 • Dokumenterer etterlevelse av høye kravStyrket konkurranseevne

Sertifisering av ledelsessystem

FSSC 22000

FSSC 22000 fokuserer på sertifisering av ytterlige ledelsessystemer for mattrygghet i virksomheten, og bidrar til kontinuerlig utvikling av virksomhetens styringsvilkår. Standarden er utviklet for å identifisere, kontrollere og forebygge mattrygghetsfarer – både internt i virksomheten og eksternt.

FSSC 2000 er en ISO-basert standard, og er bygget opp av tre deler:

 1. ISO 22000
 2. Sektorspesifikt program (PRP)
 3. Tilleggskrav som b.la. inkluderer forebygging av matsvindel og eksterne trusler.

Standarden er anerkjent av den internasjonale organisasjonen Global Food Safety Initiative (GFSI).

Hvem er standarden relevant for?

FSSC 22000 er relevant for virksomheter som driver med produksjon av næringsmidler, fôr og emballasje, samt. tjenesteleverandører som catering, transport og lagring.

Fordeler:

 • Utvikling av ISO-baserte ledelsessystemer.
 • Håndterer interne og eksterne mattrygghetsfarer
 • Synliggjør samsvar med høye krav til mattrygghet
 • Inkluderer system for HACCP
 • Åpner dører til nye markeder og kundegrupper
 • Verktøy for kontinuerlig forbedring

Lagring og distribusjon

BRCGS

BRCGS er en global standard utviklet for å sikre at produsenter og leverandører oppfyller krav til hygiene, produktsikkerhet og kvalitetsstyring.

Sertifisering i henhold til BRCGS bidrar til å redusere svinn, risiko for farer, antall klager og tilbakekallinger av avviste produkter. Standardens anerkjente posisjon bidrar til økt tillit og tilgang til nye markeder.

Hvem er standarden relevant for?

BRCGS kan benyttes av alle matvareprodusenter.

Fordeler:

 • Sikrer samsvar med relevante regelverk.
 • Oppfyller kundekrav.
 • Reduserer risiko.Langsiktige kostnadsbesparelser.
 • Forbedret styrings- og kvalitetssystemer.
 • Globalt anerkjent standard: økt tillit og tilgang til nye markeder.

Produksjonsanlegg

IFS Food

IFS Food er utviklet for å sertifisere produksjonsanlegg i bedrifter hvor matvarer behandles eller håndteres. Standarden er utviklet av tyske, franske og italienske distributører og er anerkjent av de store butikkjedene i Europa.

Hvem er standarden relevant for?

IFS-sertifiseringen er aktuell for alle virksomheter som tilbereder, transporterer, pakker, lagrer eller bearbeider mat samt matemballasje.

Fordeler:


 • Kontinuerlig forbedring av produksjonsanlegg
 • Tilfredsstiller krav til mattrygghet, hygiene og kvalitet
 • Reduserer risiko for farer og uønskede hendelser
 • Reduserer kostnader
 • Anerkjent internasjonalt
 • Åpner tilgang til nasjonale og internasjonale markeder

Oppdrettet sjømat

ASC CoC

ASC CoC er utviklet for å sikre bærekraftig og miljøansvarlig oppdrett av laks og ørret. Standarden fokuserer på at virksomheten skal drives på en måte som minimerer miljømessig påvirkning, tar hensyn til nærområdene og har gode arbeidsforhold for ansatte.

ASC-merkingen garanterer sporbarhet gjennom alle ledd – fra produksjon til utsalgssted. Dette sikres ved at merkingen kun kan brukes på produkter som er solgt gjennom en ubrutt, sertifisert leverandørkjede. Sertifiserte bedrifter er dermed aktive birdragsytre mot en bærekraftig utvikling, både ved hjelpe forbrukerne med å ta bærekraftige valg og ved å stille krav til kunder og leverandører.

Hvem er standarden relevant for?

ASC CoC kan benyttes av alle virksomheter som er direkte eller indirekte involvert i verdikjeden for oppdrettsindustri.

Fordeler:


 • Synliggjør ansvarlig og bærekraftig havbruk.
 • Dokumenterer etterlevelse av krav og forskrifter.
 • Sikker distribusjon gjennom en sertifisert leverandørkjede.
 • Konkurransefortrinn og styrket omdømme gjennom internasjonalt miljømerke.

Sjømat, bærekraft og sporbarhet

MSC CoC

MSC CoC er en verdenskjent sertifiseringsordning for fisk og skalldyr. Standarden er basert på vitenskapelig informasjon vedrørende fiskebestand, biologisk mangfold i økosystemet samt at fisket gjennomføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Sertifisering i henhold til MSC CoC viser at sjømaten er villfanget og bærekraftig. Ordningen dekker alle ledd i forsyningskjeden, og muliggjør sporing hele veien tilbake til et bærekraftig fiskeri.

MSC er det eneste standarden for villfanget sjømat som oppfyller kravene for beste praksis til både FNs mat- og landsbruksorganisasjon (FAO) og den Globale Foreningen for Bærekraftstandarder (SEAL).

For å oppnå MSC CoC-merket må alle aktører i salgskjeden være sertifisert av en uavhengig aktør, dokumentere sporbarhet i alle ledd og ha godt etablerte kvalitetsrutiner.

Hvem er standarden relevant for?

MSC CoC-standarden kan benyttes av alle virksomheter som er direkte eller indirekte involvert i verdikjeden for fisk og skalldyr.

Fordeler:


 • Dokumenterer ansvarlig og bærekraftig havbruk
 • Synliggjør overholdelse av høye krav til mattrygghet
 • Sikker distribusjon gjennom en sertifisert leverandørkjede
 • Konkurransefortrinn og styrket omdømme gjennom internasjonalt miljømerke

Fordeler:


 • Oppfyller krav til kvalitet og bærekraftig produksjon
 • Styrket konkurransekraft
 • Bedre omdømme og økt tillit hos kunder
 • Støtter globale klimamål
 • Forbedret arbeidsforhold
 • Økt produktivitet og lønnsomhet

Dyrefôr

GMP+

GMP+ er en sertifiseringsordning rettet mot dyrefôrindustrien og omfatter fôr til både husdyrholdning og kjæledyr. Standarden har fokus på risikostyring i alle ledd av forsyningskjeden for å sikre at fôret oppfyller krav til sikkerhet og kvalitet.

Standarden er internasjonalt anerkjent og muliggjør tilgang til nye markeder og kundegrupper.

Hvem er standarden relevant for?

Standarden kan benyttes av virksomheter som er direkte eller indirekte involvert i dyrefôrindustrien.

Fordeler:


 • Synliggjør god fabriksjonspraksis i alle ledd
 • Reduserer risiko for farer og heldige hendelser
 • Bidrar til økt produktivitet og kvalitet
 • Åpner tilgang til nye markeder
 • Godt markedsføringsverktøy

Standarder

/ Kvalitets- og mattrygghetsstandarder

Standarder

/ Kvalitets- og mattrygghetsstandarder

Ledelsessystem for mattrygghet

ISO 22000

ISO 22000 fastsetter betingelser som er nødvendig å overholde for å kunne sikre trygg mat. Standarden dekker alle ledd i forsyningskjeden, og bidrar systematisk til å identifisere farer og redusere risko.

Sertifikatet synliggjør virksomhetens forpliktelse og evne til å ta mattrygghet på alvor, og at høye krav overholdes. 

Standarden er praktisk anvendelig og dekker blant annet: Gode produksjonsprosesser, systemer for internrevisjon (i tråd med HACCP) og beredskap for uønskede hendelser.

Fordeler:

 • Reduserer kostnader
 • Styrker omdømme og troverdighet
 • Optimaliserer ressurser og interne prosesser
 • Dokumenterer etterlevelse av høye krav
 • Styrket konkurranseevne

Hvem er standarden relevant for?

ISO 22000 kan benyttes av alle virksomheter som er direkte eller indirekte involvert i verdikjeden innenfor næringsmiddelhåndtering.

Sertifisering av ledelsessystem

FSSC 22000

FSSC 22000 fokuserer på sertifisering av ytterlige ledelsessystemer for mattrygghet i virksomheten, og bidrar til kontinuerlig utvikling av virksomhetens styringsvilkår. Standarden er utviklet for å identifisere, kontrollere og forebygge mattrygghetsfarer – både internt i virksomheten og eksternt.

FSSC 2000 er en ISO-basert standard, og er bygget opp av tre deler:

 1. ISO 22000
 2. Sektorspesifikt program (PRP)
 3. Tilleggskrav som b.la. inkluderer forebygging av matsvindel og eksterne trusler.

Standarden er anerkjent av den internasjonale organisasjonen Global Food Safety Initiative (GFSI).

Fordeler:

 • Utvikling av ISO-baserte ledelsessystemer.
 • Håndterer interne og eksterne mattrygghetsfarer
 • Synliggjør samsvar med høye krav til mattrygghet
 • Inkluderer system for HACCP
 • Åpner dører til nye markeder og kundegrupper
 • Verktøy for kontinuerlig forbedring

Hvem er standarden relevant for?

FSSC 22000 er relevant for virksomheter som driver med produksjon av næringsmidler, fôr og emballasje, samt. tjenesteleverandører som catering, transport og lagring.

Lagring og distribusjon

BRCGS

BRCGS er en global standard utviklet for å sikre at produsenter og leverandører oppfyller krav til hygiene, produktsikkerhet og kvalitetsstyring.

Sertifisering i henhold til BRCGS bidrar til å redusere svinn, risiko for farer, antall klager og tilbakekallinger av avviste produkter. Standardens anerkjente posisjon bidrar til økt tillit og tilgang til nye markeder.

Fordeler:

 • Sikrer samsvar med relevante regelverk.
 • Oppfyller kundekrav.
 • Reduserer risiko.
 • Langsiktige kostnadsbesparelser.
 • Forbedret styrings- og kvalitetssystemer.
 • Globalt anerkjent standard: økt tillit og tilgang til nye markeder.

Hvem er standarden relevant for?

BRCGS kan benyttes av alle matvareprodusenter.

Produksjonsanlegg

IFS Food

IFS Food er utviklet for å sertifisere produksjonsanlegg i bedrifter hvor matvarer behandles eller håndteres. Standarden er utviklet av tyske, franske og italienske distributører og er anerkjent av de store butikkjedene i Europa.

Fordeler:


 • Kontinuerlig forbedring av produksjonsanlegg
 • Tilfredsstiller krav til mattrygghet, hygiene og kvalitet
 • Reduserer risiko for farer og uønskede hendelser
 • Reduserer kostnader
 • Anerkjent internasjonalt
 • Åpner tilgang til nasjonale og internasjonale markeder

Hvem er standarden relevant for?


IFS-sertifiseringen er aktuell for alle virksomheter som tilbereder, transporterer, pakker, lagrer eller bearbeider mat samt matemballasje.

Oppdrettet sjømat

ASC CoC

ASC CoC er utviklet for å sikre bærekraftig og miljøansvarlig oppdrett av laks og ørret. Standarden fokuserer på at virksomheten skal drives på en måte som minimerer miljømessig påvirkning, tar hensyn til nærområdene og har gode arbeidsforhold for ansatte.

ASC-merkingen garanterer sporbarhet gjennom alle ledd – fra produksjon til utsalgssted. Dette sikres ved at merkingen kun kan brukes på produkter som er solgt gjennom en ubrutt, sertifisert leverandørkjede. Sertifiserte bedrifter er dermed aktive birdragsytre mot en bærekraftig utvikling, både ved hjelpe forbrukerne med å ta bærekraftige valg og ved å stille krav til kunder og leverandører.

Fordeler:


 • Synliggjør ansvarlig og bærekraftig havbruk.
 • Dokumenterer etterlevelse av krav og forskrifter.
 • Sikker distribusjon gjennom en sertifisert leverandørkjede.
 • Konkurransefortrinn og styrket omdømme gjennom internasjonalt miljømerke.

Hvem er standarden relevant for?


ASC CoC kan benyttes av alle virksomheter som er direkte eller indirekte involvert i verdikjeden for oppdrettsindustri.

Sjømat, bærekraft og sporbarhet

MSC CoC

MSC CoC er en verdenskjent sertifiseringsordning for fisk og skalldyr. Standarden er basert på vitenskapelig informasjon vedrørende fiskebestand, biologisk mangfold i økosystemet samt at fisket gjennomføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Sertifisering i henhold til MSC CoC viser at sjømaten er villfanget og bærekraftig. Ordningen dekker alle ledd i forsyningskjeden, og muliggjør sporing hele veien tilbake til et bærekraftig fiskeri.

MSC er det eneste standarden for villfanget sjømat som oppfyller kravene for beste praksis til både FNs mat- og landsbruksorganisasjon (FAO) og den Globale Foreningen for Bærekraftstandarder (SEAL).

For å oppnå MSC CoC-merket må alle aktører i salgskjeden være sertifisert av en uavhengig aktør, dokumentere sporbarhet i alle ledd og ha godt etablerte kvalitetsrutiner.

Fordeler:


 • Dokumenterer ansvarlig og bærekraftig havbruk
 • Synliggjør overholdelse av høye krav til mattrygghet
 • Sikker distribusjon gjennom en sertifisert leverandørkjede
 • Konkurransefortrinn og styrket omdømme gjennom internasjonalt miljømerke

Hvem er standarden relevant for?


MSC CoC-standarden kan benyttes av alle virksomheter som er direkte eller indirekte involvert i verdikjeden for fisk og skalldyr.

Dyrefôr

GMP+

GMP+ er en sertifiseringsordning rettet mot dyrefôrindustrien og omfatter fôr til både husdyrholdning og kjæledyr. Standarden har fokus på risikostyring i alle ledd av forsyningskjeden for å sikre at fôret oppfyller krav til sikkerhet og kvalitet.

Standarden er internasjonalt anerkjent og muliggjør tilgang til nye markeder og kundegrupper.

Fordeler:


 • Synliggjør god fabriksjonspraksis i alle ledd
 • Reduserer risiko for farer og heldige hendelser
 • Bidrar til økt produktivitet og kvalitet
 • Åpner tilgang til nye markeder
 • Godt markedsføringsverktøy

Hvem er standarden relevant for?


Standarden kan benyttes av virksomheter som er direkte eller indirekte involvert i dyrefôrindustrien.

Ledelsessystem for mattrygghet

ISO 22000

ISO 22000 fastsetter betingelser som er nødvendig å overholde for å kunne sikre trygg mat. Standarden dekker alle ledd i forsyningskjeden, og bidrar systematisk til å identifisere farer og redusere risko.

Sertifikatet synliggjør virksomhetens forpliktelse og evne til å ta mattrygghet på alvor, og at høye krav overholdes. 

Standarden er praktisk anvendelig og dekker blant annet: Gode produksjonsprosesser, systemer for internrevisjon (i tråd med HACCP) og beredskap for uønskede hendelser.

Fordeler:

 • Reduserer kostnader
 • Styrker omdømme og troverdighet
 • Optimaliserer ressurser og interne prosesser
 • Dokumenterer etterlevelse av høye krav
 • Styrket konkurranseevne

Hvem er standarden relevant for?

ISO 22000 kan benyttes av alle virksomheter som er direkte eller indirekte involvert i verdikjeden innenfor næringsmiddelhåndtering.

Sertifisering av ledelsessystem

FSSC 22000

FSSC 22000 fokuserer på sertifisering av ytterlige ledelsessystemer for mattrygghet i virksomheten, og bidrar til kontinuerlig utvikling av virksomhetens styringsvilkår. Standarden er utviklet for å identifisere, kontrollere og forebygge mattrygghetsfarer – både internt i virksomheten og eksternt.

FSSC 2000 er en ISO-basert standard, og er bygget opp av tre deler:

 1. ISO 22000
 2. Sektorspesifikt program (PRP)
 3. Tilleggskrav som b.la. inkluderer forebygging av matsvindel og eksterne trusler.

Standarden er anerkjent av den internasjonale organisasjonen Global Food Safety Initiative (GFSI).

Fordeler:

 • Utvikling av ISO-baserte ledelsessystemer.
 • Håndterer interne og eksterne mattrygghetsfarer
 • Synliggjør samsvar med høye krav til mattrygghet
 • Inkluderer system for HACCP
 • Åpner dører til nye markeder og kundegrupper
 • Verktøy for kontinuerlig forbedring

Hvem er standarden relevant for?

FSSC 22000 er relevant for virksomheter som driver med produksjon av næringsmidler, fôr og emballasje, samt. tjenesteleverandører som catering, transport og lagring.

Lagring og distribusjon

BRCGS

BRCGS er en global standard utviklet for å sikre at produsenter og leverandører oppfyller krav til hygiene, produktsikkerhet og kvalitetsstyring.

Sertifisering i henhold til BRCGS bidrar til å redusere svinn, risiko for farer, antall klager og tilbakekallinger av avviste produkter. Standardens anerkjente posisjon bidrar til økt tillit og tilgang til nye markeder.

Fordeler:

 • Sikrer samsvar med relevante regelverk.
 • Oppfyller kundekrav.
 • Reduserer risiko.Langsiktige kostnadsbesparelser.
 • Forbedret styrings- og kvalitetssystemer.
 • Globalt anerkjent standard: økt tillit og tilgang til nye markeder.

Hvem er standarden relevant for?

BRCGS kan benyttes av alle matvareprodusenter.

Produksjonsanlegg

IFS Food

IFS Food er utviklet for å sertifisere produksjonsanlegg i bedrifter hvor matvarer behandles eller håndteres. Standarden er utviklet av tyske, franske og italienske distributører og er anerkjent av de store butikkjedene i Europa.

Fordeler:


 • Kontinuerlig forbedring av produksjonsanlegg
 • Tilfredsstiller krav til mattrygghet, hygiene og kvalitet
 • Reduserer risiko for farer og uønskede hendelser
 • Reduserer kostnader
 • Anerkjent internasjonalt
 • Åpner tilgang til nasjonale og internasjonale markeder

Hvem er standarden relevant for?


IFS-sertifiseringen er aktuell for alle virksomheter som tilbereder, transporterer, pakker, lagrer eller bearbeider mat samt matemballasje.

Oppdrettet sjømat

ASC CoC

ASC CoC er utviklet for å sikre bærekraftig og miljøansvarlig oppdrett av laks og ørret. Standarden fokuserer på at virksomheten skal drives på en måte som minimerer miljømessig påvirkning, tar hensyn til nærområdene og har gode arbeidsforhold for ansatte.

ASC-merkingen garanterer sporbarhet gjennom alle ledd – fra produksjon til utsalgssted. Dette sikres ved at merkingen kun kan brukes på produkter som er solgt gjennom en ubrutt, sertifisert leverandørkjede. Sertifiserte bedrifter er dermed aktive birdragsytre mot en bærekraftig utvikling, både ved hjelpe forbrukerne med å ta bærekraftige valg og ved å stille krav til kunder og leverandører.

Fordeler:


 • Synliggjør ansvarlig og bærekraftig havbruk.
 • Dokumenterer etterlevelse av krav og forskrifter.
 • Sikker distribusjon gjennom en sertifisert leverandørkjede.
 • Konkurransefortrinn og styrket omdømme gjennom internasjonalt miljømerke.

Hvem er standarden relevant for?


ASC CoC kan benyttes av alle virksomheter som er direkte eller indirekte involvert i verdikjeden for oppdrettsindustri.

Sjømat, bærekraft og sporbarhet

MSC CoC

MSC CoC er en verdenskjent sertifiseringsordning for fisk og skalldyr. Standarden er basert på vitenskapelig informasjon vedrørende fiskebestand, biologisk mangfold i økosystemet samt at fisket gjennomføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Sertifisering i henhold til MSC CoC viser at sjømaten er villfanget og bærekraftig. Ordningen dekker alle ledd i forsyningskjeden, og muliggjør sporing hele veien tilbake til et bærekraftig fiskeri.

MSC er det eneste standarden for villfanget sjømat som oppfyller kravene for beste praksis til både FNs mat- og landsbruksorganisasjon (FAO) og den Globale Foreningen for Bærekraftstandarder (SEAL).

For å oppnå MSC CoC-merket må alle aktører i salgskjeden være sertifisert av en uavhengig aktør, dokumentere sporbarhet i alle ledd og ha godt etablerte kvalitetsrutiner.

Fordeler:


 • Dokumenterer ansvarlig og bærekraftig havbruk
 • Synliggjør overholdelse av høye krav til mattrygghet
 • Sikker distribusjon gjennom en sertifisert leverandørkjede
 • Konkurransefortrinn og styrket omdømme gjennom internasjonalt miljømerke

Hvem er standarden relevant for?


MSC CoC-standarden kan benyttes av alle virksomheter som er direkte eller indirekte involvert i verdikjeden for fisk og skalldyr.

Fordeler:


 • Oppfyller krav til kvalitet og bærekraftig produksjon
 • Styrket konkurransekraft
 • Bedre omdømme og økt tillit hos kunder
 • Støtter globale klimamål
 • Forbedret arbeidsforhold
 • Økt produktivitet og lønnsomhet

Hvem er standarden relevant for?


Global G.A.P kan benyttes av alle virksomheter i  næringsmiddelindustrien, og er særlig relevant for bedrifter som produserer eller forhandler; sjømat, frukt og grønt, avlinger, blomster og te.

Dyrefôr

GMP+

GMP+ er en sertifiseringsordning rettet mot dyrefôrindustrien og omfatter fôr til både husdyrholdning og kjæledyr. Standarden har fokus på risikostyring i alle ledd av forsyningskjeden for å sikre at fôret oppfyller krav til sikkerhet og kvalitet.

Standarden er internasjonalt anerkjent og muliggjør tilgang til nye markeder og kundegrupper.

Fordeler:


 • Synliggjør god fabriksjonspraksis i alle ledd
 • Reduserer risiko for farer og heldige hendelser
 • Bidrar til økt produktivitet og kvalitet
 • Åpner tilgang til nye markeder
 • Godt markedsføringsverktøy

Hvem er standarden relevant for?


Standarden kan benyttes av virksomheter som er direkte eller indirekte involvert i dyrefôrindustrien.

Hvorfor sertifiseres?

- Er det nødvendig?

Kravene til virksomhetene øker, både fra myndigheter, kunder og bevisste forbrukere. Uansett hvilken posisjon  du har, kan du være sikker på å bli stilt til ansvar dersom noe går galt. Verdien av en uavhengig bekreftelse er derfor større enn noen gang.

En sertifisering synliggjør bedriftens evne og forpliktelse til å ta krav fra interessentene på alvor og er ditt bevis på at relevante regelverk overholdes.

For enkelte virksomheter kan sertifisering være et avgjørende krav for videre drift i en hard konkurransesituasjon.

I noen tilfeller kan sertifisering være nødvendig for å møte krav i internasjonal handel og offentlig regulering.

Andre grunner kan være å øke kundetilfredsheten,  konkurranseevnen, og for å forbedre prestasjoner og produktivitet.

Hvorfor sertifiseres?

- Er det nødvendig?

Kravene til virksomhetene øker, både fra myndigheter, kunder og bevisste forbrukere. Uansett hvilken posisjon  du har, kan du være sikker på å bli stilt til ansvar dersom noe går galt. Verdien av en uavhengig bekreftelse er derfor større enn noen gang.

En sertifisering synliggjør bedriftens evne og forpliktelse til å ta krav fra interessentene på alvor og er ditt bevis på at relevante regelverk overholdes.

For enkelte virksomheter kan sertifisering være et avgjørende krav for videre drift i en hard konkurransesituasjon.

I noen tilfeller kan sertifisering være nødvendig for å møte krav i internasjonal handel og offentlig regulering.

Andre grunner kan være å øke kundetilfredsheten,  konkurranseevnen, og for å forbedre prestasjoner og    produktivitet.

Hvorfor sertifiseres?

- Er det nødvendig?

Kravene til virksomhetene øker, både fra myndigheter, kunder og bevisste forbrukere. Uansett hvilken posisjon  du har, kan du være sikker på å bli stilt til ansvar dersom noe går galt. Verdien av en uavhengig bekreftelse er derfor større enn noen gang.

En sertifisering synliggjør bedriftens evne og forpliktelse til å ta krav fra interessentene på alvor og er ditt bevis på at relevante regelverk overholdes.

For enkelte virksomheter kan sertifisering være et avgjørende krav for videre drift i en hard konkurransesituasjon.

I noen tilfeller kan sertifisering være nødvendig for å møte krav i internasjonal handel og offentlig regulering.

Andre grunner kan være å øke kundetilfredsheten,  konkurranseevnen, og for å forbedre prestasjoner og produktivitet.

FORDELER

MED EN SERTIFISERING

FORDELER

MED EN SERTIFISERING

Forbedret prestasjoner


Ved å implementere et ledelsessystem får man mulighet til å  kontinuerlig evaluere, korrigere og forbedre sine prestasjoner. Det gir ledelsen grunnlag for å ta smarte beslutninger, og systematisk nå bedriftens mål. 

Styrket varemerke


Sertifikatet signaliserer gjennomsiktighet og trygghet, og bidrar til økt troverdighet til din bedrift. Det er et varig markedsføringsverktøy som også hjelper forbrukeren med å ta bevisste valg. 

Økt konkurranseevne


Sertifikatet dokumenterer hvordan bedriften arbeider for å sikre trygge varer og tjenester, og at alle relevante regelverk etterleves. En sertifisering i henhold til en internasjonal standard fungerer derfor som en lisens på eksportmarkedet.

Reduserte kostnader


En sertifisering gir dypere innsikt i virksomhetens drift – både i enkeltprosesser og som helhet. Dette hjelper bedrifter med å effektivisere og optimere ressurser, samt. oppdage feil før de oppstår.

FORDELER

MED EN SERTIFISERING

Forbedret prestasjoner


Ved å implementere et ledelsessystem får man mulighet til å  kontinuerlig evaluere, korrigere og forbedre sine prestasjoner. Det gir ledelsen grunnlag for å ta smarte beslutninger, og systematisk nå bedriftens mål. 

Reduserte kostnader


En sertifisering gir dypere innsikt i virksomhetens drift – både i enkeltprosesser og som helhet. Dette hjelper bedrifter med å effektivisere og optimere ressurser, samt. oppdage feil før de oppstår.

Økt konkurranseevne


Sertifikatet dokumenterer hvordan bedriften arbeider for å sikre trygge varer og tjenester, og at alle relevante regelverk etterleves. En sertifisering i henhold til en internasjonal standard fungerer derfor som en lisens på eksportmarkedet.

Styrket varemerke


Sertifikatet signaliserer gjennomsiktighet og trygghet, og bidrar til økt troverdighet til din bedrift. Det er et varig markedsføringsverktøy som også hjelper forbrukeren med å ta bevisste valg. 

Forbedret prestasjoner


Ved å implementere et ledelsessystem får man mulighet til å  kontinuerlig evaluere, korrigere og forbedre sine prestasjoner. Det gir ledelsen grunnlag for å ta smarte beslutninger, og systematisk nå bedriftens mål. 

Styrket varemerke


Sertifikatet signaliserer gjennomsiktighet og trygghet, og bidrar til økt troverdighet til din bedrift. Det er et varig markedsføringsverktøy som også hjelper forbrukeren med å ta bevisste valg. 

Økt konkurranseevne


Sertifikatet dokumenterer hvordan bedriften arbeider for å sikre trygge varer og tjenester, og at alle relevante regelverk etterleves. En sertifisering i henhold til en internasjonal standard fungerer derfor som en lisens på eksportmarkedet.

Reduserte kostnader


En sertifisering gir dypere innsikt i virksomhetens drift – både i enkeltprosesser og som helhet. Dette hjelper bedrifter med å effektivisere og optimere ressurser, samt. oppdage feil før de oppstår.

Finn ut av hvordan vi kan bistå din bedrift!

  Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i påmeldingsskjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.

  Ønsker du å vite mer?

  Legg igjen kontaktinfo nedenfor, så hører du fra oss snarlig

   Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i påmeldingsskjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.

   Ønsker du å vite mer?

   Legg igjen kontaktinfo nedenfor, så hører du fra oss snarlig.

    Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i påmeldingsskjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.