En komplett mattrygghetsavtale

Vi sørger for trygg mat, gode rutiner og samsvar med aktuelle regelverk gjennom hele virksomheten – slik at du og dine ansatte kan fokusere på det dere kan best. 

En komplett mattrygghetsavtale

Vi sørger for trygg mat, gode rutiner og samsvar med aktuelle regelverk gjennom hele virksomheten – slik at du og dine ansatte kan fokusere på det dere kan best. 

En komplett mattrygghetsavtale

Vi sørger for trygg mat, gode rutiner og samsvar med aktuelle regelverk gjennom hele virksomheten – slik at du og dine ansatte kan fokusere på det dere kan best. 

Trygg Mat Ansvarlig


Hva innebærer det?

Som Trygg Mat Ansvarlig  bidrar vi til at din virksomhet etterlever krav som stilles fra myndigheter eller kunder.

Enten dere arbeider med utgangspunkt i et IK-Mat system eller følger en standard tilbyr vi å lede både det praktiske, systematiske og formelle, for å sikre etterlevelse av krav, optimale driftsforhold og kontinuerlig forbedring av kvalitet. 

Denne tjenesten er relevant for både små og store virksomheter. Detaljeringsgrad og fokusområder fastsettes i tett samarbeid med virksomheten

Trygg Mat Ansvarlig


Hva innebærer det?

Som Trygg Mat Ansvarlig  bidrar vi til at din virksomhet etterlever krav som stilles fra myndigheter eller kunder.

Enten dere arbeider med utgangspunkt i et IK-Mat system eller følger en standard tilbyr vi å lede både det praktiske, systematiske og formelle, for å sikre etterlevelse av krav, optimale driftsforhold og kontinuerlig forbedring av kvalitet. 

Denne tjenesten er relevant for både små og store virksomheter. Detaljeringsgrad og fokusområder fastsettes i tett samarbeid med virksomheten

Trygg Mat Ansvarlig


Hva innebærer det?

Som Trygg Mat Ansvarlig  bidrar vi til at din virksomhet etterlever krav som stilles fra myndigheter eller kunder.

Enten dere arbeider med utgangspunkt i et IK-Mat system eller følger en standard tilbyr vi å lede både det praktiske, systematiske og formelle, for å sikre etterlevelse av krav, optimale driftsforhold og kontinuerlig forbedring av kvalitet. 

Denne tjenesten er relevant for både små og store virksomheter. Detaljeringsgrad og fokusområder fastsettes i tett samarbeid med virksomheten.

VI KAN BISTÅ MED:

System


 • Vedlikehold og forbedring av eksisterende systemer og rutiner.
 • Utvikling og etablering av nye systemer.

Regelverk


 • Sikre etterlevelse av krav i  lover og forskrifter i hele virksomheten. 
 • Overvåke og tilrettelegge ved regelverksendringer.

Opplæring / Kurs


 • Bygge forståelse og engasjement i henhold til systemer og rutiner.
 • Holde bedriftsinterne kurs.

Aktivitetsplan


 • Etablering av aktivitetsplan samt sørge for at aktivitetene blir gjennomført.

Beredskap


 • Bistand ved beredskapssituasjoner.

Sertifisering


 • Lede virksomheten fram mot en eventuell sertifisering.

Måling, analyse & forbedring


 • Gjennomføre hygieneinspeksjoner, renholdskontroller og miljøprøver.
 • Prøveuttak og vurdering av analyseresultater.
 • Utføre trendanalyser på avvik samt følge opp resultater fra ulike kontroller.
 • Leverandørvurderinger.

Revisjoner / Tilsynsbesøk 


 • Planlegge og gjennomføre interne revisjoner.
 • Deltakelse ved tilsynsbesøk, kundebesøk og eksterne revisjoner.
 • Bistand til andre aktiviteter som kreves av myndighetene, kunder eller sertifiseringsselskap.

Risikostyring


 • Vedlikehold og forbedring av system og rutiner for risikostyring.
 • Lede HACCP møter.
 • Gjennomføre sporbarhets- og tilbakekallingsøvelser.

VI KAN BISTÅ MED:

System


 • Vedlikehold og forbedring av eksisterende systemer og rutiner.
 • Utvikling og etablering av nye systemer.

Regelverk


 • Sikre etterlevelse av krav i  lover og forskrifter i hele virksomheten. 
 • Overvåke og tilrettelegge ved regelverksendringer.

Aktivitetsplan


 • Etablering av aktivitetsplan samt sørge for at aktivitetene blir gjennomført.

Opplæring / Kurs


 • Bygge forståelse og engasjement i henhold til systemer og rutiner.
 • Holde bedriftsinterne kurs.

Beredskap


 • Bistand ved beredskapssituasjoner.

Sertifisering


 • Lede virksomheten fram mot en eventuell sertifisering.

Risikostyring


 • Vedlikehold og forbedring av system og rutiner for risikostyring.
 • Lede HACCP møter.
 • Gjennomføre sporbarhets- og tilbakekallingsøvelser.

Revisjoner / Tilsynsbesøk 


 • Planlegge og gjennomføre interne revisjoner.
 • Deltakelse ved tilsynsbesøk, kundebesøk og eksterne revisjoner.
 • Bistand til andre aktiviteter som kreves av myndighetene, kunder eller sertifiseringsselskap.

Måling, analyse & forbedring


 • Gjennomføre hygieneinspeksjoner, renholdskontroller og miljøprøver.
 • Prøveuttak og vurdering av analyseresultater.
 • Utføre trendanalyser på avvik samt følge opp resultater fra ulike kontroller.
 • Leverandørvurderinger.

VI KAN BISTÅ MED:

System

 • Vedlikehold og forbedring av eksisterende systemer og rutiner.
 • Utvikling og etablering av nye systemer.

Regelverk

 • Sikre etterlevelse av krav i  lover og forskrifter i hele virksomheten. 
 • Overvåke og tilrettelegge ved regelverksendringer.

Aktivitetsplan

 • Etablering av aktivitetsplan samt sørge for at aktivitetene blir gjennomført.

Opplæring / Kurs

 • Bygge forståelse og engasjement i henhold til systemer og rutiner.
 • Holde bedriftsinterne kurs.

Beredskap

 • Bistand ved beredskapssituasjoner.

Risikostyring

 • Vedlikehold og forbedring av system og rutiner for risikostyring.
 • Lede HACCP møter.
 • Gjennomføre sporbarhets- og tilbakekallingsøvelser.

Sertifisering

 • Lede virksomheten fram mot en eventuell sertifisering.

Revisjoner / Tilsynsbesøk 

 • Planlegge og gjennomføre interne revisjoner.
 • Deltakelse ved tilsynsbesøk, kundebesøk og eksterne revisjoner.
 • Bistand til andre aktiviteter som kreves av myndighetene, kunder eller sertifiseringsselskap.

Måling, analyse & forbedring

 • Gjennomføre hygieneinspeksjoner, renholdskontroller og miljøprøver.
 • Prøveuttak og vurdering av analyseresultater.
 • Utføre trendanalyser på avvik samt følge opp resultater fra ulike kontroller.
 • Leverandørvurderinger.

Ønsker du å vite mer? 

Legg igjen kontaktinfo nedenfor, så hører du fra oss snarlig.

  Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i påmeldingsskjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.

  Ønsker du å vite mer?

  Legg igjen kontaktinfo nedenfor, så hører du fra oss snarlig.

   Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i påmeldingsskjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.

   Ønsker du å vite mer?

   Legg igjen kontaktinfo nedenfor, så hører du fra oss snarlig.

    Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i påmeldingsskjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.