STYRINGSSYSTEMER

ISO-Piloten tilrettelegger enkle styringssystemer/ledelsessystemer i SharePoint. Systemene er enkle å vedlikeholde, intuitive og søkevennlige, og inneholder flere funksjoner:

 • Versjonsstyring på dokumenter som tilfredsstiller krav i forskrifter og standarder
 • Egne biblioteker for registreringer
 • Elektroniske avvikssystemer
 • Kompetansematriser
 • Kundeoversikt
 • Leverandøroversikt

Vi har følgende ulike maler for styringssystemer/ledelsessystemer:

«ISO-Piloten»: Denne malen passer for alle virksomheter som skal arbeide opp mot en ISO-standard for kvalitet, mattrygghet, miljø eller arbeidsmiljø. Modellen skreddersys til den enkelte virksomhet.

«Trader-piloten»: Vi har en engen mal for tradere som ønsker å sertifisere seg i henhold til Global Gap COC, ARC og MRC.

«HMS-Piloten»: En meget enkel og oversiktlig løsning for HMS.

 

 


Renholdskontroll: Vi kan hjelpe deg og din virksomhet med veiledning og økt fokus på godt renhold. Under en renholdskontroll brukes en ATP-måler. Denne viser totalt antall celler (mikroorganismer og matrester) tilstede på kontrollerte overflater, og gir et umiddelbart resultat. Ved dårlig resultat blir det tatt oppfølgingsprøver som sjekker for sykdomsfremkallende bakterier. Det blir også gitt en tilbakemelding til deg og dine ansatte på hvordan renholdet kan forbedres med gode rutiner. Det blir tatt ut prøver for å avdekke tilstedeværelse av Listeria i produksjonslokalene.

Produkt og vannprøver: Sammen med deg hjelper vi deg med å sette opp en prøveplan som er tilpasset virksomheten. Det blir tatt ut prøver for å avdekke tilstedeværelse av sykdomsfremkallende mikroorganismer. Vi kan også gjennomføre holdbarhetstesting.
GAP-Analyse: Er du usikker på hvordan din virksomhet ligger an i forhold til en standard? Vi kan gjennomføre en GAP-analyse og sette opp forslag til tiltak for å nå samsvar.

Interne og eksterne revisjoner: Ønsker du en revisjon med nye øyne – da kan vi hjelpe deg. Vi tar utgangspunkt i krav fastsatt i relevante standarder, regelverk eller prosedyrer, reviderer og kommer med innspill til forbedringer og forenklinger.

 


HACCP-analyse: Sammen med deg hjelper vi deg med å finne ut hvilke farer det er viktig å ha kontroll over for å sikre trygg mat. Vi hjelper deg med å etablere rutiner for å fjerne eller redusere farene og finne ut hvilke styringstiltak som er nødvendige for å kontrollere farene.

Hygieneinspeksjoner: Vi kan hjelpe din virksomhet med veiledning og riktig fokus på hygiene for å etterleve Mattilsynets krav. Noe av det som gjennomgås under en hygieneinspeksjon er:

 • Visuell kontroll av renhold, orden og vedlikehold i produksjonslokalene
 • Mikrobiologisk kontroll av renhold
 • Allergener
 • Merking
 • Riktig oppbevaring av produkter og emballasje
 • Temperaturkontroll på kjøl/frys/oppvaskmaskin og varmtvann
 • Råd og veiledning om personlig hygiene
 • Avfallshåndtering
 • Skadedyrkontroll
 • Kjemikaliehåndtering
 • Eventuelt uttak av mat og vann prøver til innlevering for mikrobiologisk analyse

Temperaturkontroller: Vi kommer og tar stikkprøver og måler temperaturen i oppvaskmaskin og i kjøle- og fryseenheter.

 

ØNSKER DU Å VITE MER OM STYRINGSSYSTEMER?

LEGG IGJEN KONTAKTINFO UNDER, SÅ HØRER DU FRA OSS SNARLIG.

  NAVN
  E-POST
  TLF
  NAVN PÅ BEDRIFT

   

  Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i påmeldingsskjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.