ISO-Piloten skreddersyr løsninger, og hjelper din bedrift med å etterleve aktuelt regelverk, samt norske og internasjonale standarder. Om du ønsker å sertifisere deg i henhold til en standard kan vi vise deg vei!

 

Våre tjenester

Mattrygghet

Systemer for mattrygghet, HACCP, hygieneoppfølging, revisjoner, opplæring, avviksbehandling
Les mer her

Kvalitet

Systemer for kvalitet, revisjoner, ledelsens gjennomgang, trendanalyser, opplæring, vurdering av risikoer og muligheter, avviksbehandling
Les mer her

HMS

HMS-systemer, risikoanalyser, sikker jobb analyser, revisjoner, vernerunder, opplæring, miljøkartlegging, avviksbehandling
Les mer her

Styringssystemer

Enkle systemer for kvalitet, HMS og mattrygghet
Les mer her

Vi leverer kurs med

Uttalelser fra våre kunder

«Vi opplever samarbeidet med ISO-Piloten som strålende. De er kunnskapsrike, ser firmaets mangler, setter mål, holder fremdriften og stiller alltid opp ved behov.»Fredrik Halaas, Halaas og Mohn AS
«ISO-Piloten har fungert som vår kvalitets og HMS-leder siden desember 2012. Dette har løftet vårt mattrygghets og HMS arbeid mange hakk.»Tor Jan Sevaldsen, Tor Sevaldsen AS
«Dette kurset er veldig nyttig for meg. Praktisk og mange fine tips til forbedringer jeg kan gjøre i eget system.»Tone Haldorsen, kursdeltaker

Aktuelt