Vi kan sørge for trygg mat, gode rutiner og samsvar med regelverk gjennom hele virksomheten. Hva innebærer det?


Som «Trygg Mat Ansvarlig» leder vi det praktiske, systematiske og formelle arbeidet med mattrygghet. I tett samarbeid med bedriften etablerer vi gode rutiner og systemløsninger for å sikre samsvar med aktuelle regelverk og krav, optimale driftsforhold og kontinuerlig forbedring av kvalitet.

Denne tjenesten er relevant for både små og store virksomheter. Detaljeringsgrad og fokusområder fastsettes i tett samarbeid med bedriften.

Oppgaver vi kan bistå med

Hva innebærer det?


Som «Trygg Mat Ansvarlig» leder vi det praktiske, systematiske og formelle arbeidet med mattrygghet. I tett samarbeid med bedriften etablerer vi gode rutiner og systemløsninger for å sikre samsvar med aktuelle regelverk og krav, optimale driftsforhold og kontinuerlig forbedring av kvalitet.

Denne tjenesten er relevant for både små og store virksomheter. Detaljeringsgrad og fokusområder fastsettes i tett samarbeid med bedriften.

Oppgaver vi kan bistå med

Regelverk


Aktivitetsplan


System


Sikre etterlevelse av regelverk og krav gjennom hele virksomheten.
Overvåke og tilrettelegge ved regelverksendringer.

Etablering av aktivitetsplan.

Sørge for at aktivitetende blir gjennomført.
Vedlikehold og forbedring av eksisterende systemer og rutiner.
Utvikling og etablering av nye systemer.

Opplæring / kurs


Beredskap


Sertifisering


Bygge forståelse og engasjement i henhold til systemer og rutiner.
Holde bedriftsinterne kurs.
Lage beredskapsplan.
Bistand ved beredskapssituasjoner.
Lede virksomheten fram mot en eventuell sertifisering.

Risikostyring


Måling, analyse, forbedring


Revisjoner / tilsysnsbesøk


Vedlikehold og forbedring av system og rutiner for risikostyring.
Gjennomføre sporbarhets- og tilbakekallingsøvelser.
Lede HACCP møter.
Gjennomføre hygieneinspeksjoner, renholdskontroller og miljøprøver.
Prøveuttak og vurdering av analyseresultater.
Utføre trendanalyser på avvik.
Følge opp resultater fra tildligere kontroller.
Leverandørvurderinger.
Planlegge og gjennomføre interne revisjoner.
Deltakelse ved tilsynsbesøk, kundebesøk og eksterne revisjoner.
Bistand til andre aktiviteter som kreves av myndigheter, kunder eller sertifiseringsselskap.

Regelverk


Sikre etterlevelse av regelverk og krav gjennom hele virksomheten.
Overvåke og tilrettelegge ved regelverksendringer.

Beredskap


Lage beredskapsplan.
Bistand ved beredskapssituasjoner.

Risikostyring


Vedlikehold og forbedring av system og rutiner for risikostyring.
Gjennomføre sporbarhets- og tilbakekallingsøvelser.
Lede HACCP møter.

Måling, analyse, forbedring


Utføre trendanalyser på avvik.
Prøveuttak og vurdering av analyseresultater.
Følge opp resultater fra tildligere kontroller.
Gjennomføre hygieneinspeksjoner, renholdskontroller og miljøprøver.
Leverandørvurderinger.

Aktivitetsplan


Etablering av aktivitetsplan.

Sørge for at aktivitetende blir gjennomført.

System


Vedlikehold og forbedring av eksisterende systemer og rutiner.
Utvikling og etablering av nye systemer.

Opplæring / kurs


Bygge forståelse og engasjement i henhold til systemer og rutiner.
Holde bedriftsinterne kurs.

Sertifisering


Lede virksomheten fram mot en eventuell sertifisering.

Revisjoner / tilsysnsbesøk


Planlegge og gjennomføre interne revisjoner.
Deltakelse ved tilsynsbesøk, kundebesøk og eksterne revisjoner.
Bistand til andre aktiviteter som kreves av myndigheter, kunder eller sertifiseringsselskap.

System


Vedlikehold og forbedring av eksisterende systemer og rutiner.
Utvikling og etablering av nye systemer.

Opplæring / kurs


Bygge forståelse og engasjement i henhold til systemer og rutiner.
Holde bedriftsinterne kurs.

Sertifisering


Lede virksomheten fram mot en eventuell sertifisering.

Revisjoner / tilsysnsbesøk


Planlegge og gjennomføre interne revisjoner.
Deltakelse ved tilsynsbesøk, kundebesøk og eksterne revisjoner.
Bistand til andre aktiviteter som kreves av myndigheter, kunder eller sertifiseringsselskap.

Regelverk


Sikre etterlevelse av regelverk og krav gjennom hele virksomheten.
Overvåke og tilrettelegge ved regelverksendringer.

Aktivitetsplan


Etablering av aktivitetsplan.

Sørge for at aktivitetende blir gjennomført.

Beredskap


Lage beredskapsplan.
Bistand ved beredskapssituasjoner.

Risikostyring


Vedlikehold og forbedring av system og rutiner for risikostyring.
Gjennomføre sporbarhets- og tilbakekallingsøvelser.
Lede HACCP møter.

Måling, analyse, forbedring


Gjennomføre hygieneinspeksjoner, renholdskontroller og miljøprøver.
Prøveuttak og vurdering av analyseresultater.
Utføre trendanalyser på avvik.
Følge opp resultater fra tildligere kontroller.
Leverandørvurderinger.

Finn ut av hvordan vi kan bistå din bedrift!

Legg igjen kontaktinfo nedenfor, så hører du fra oss snarlig.

    Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i skjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.

    Ønsker du å vite mer?

    Legg igjen kontaktinfo nedenfor, så hører du fra oss snarlig.

      Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i skjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.