KVALITET

Innenfor kvalitet tilbyr vi en rekke deloppgaver eller totalavtaler om kvalitetsleder til leie.

Kvalitetsleder til leie er ett av våre hovedprodukter. Vi tar plass i organisasjonen og leder arbeidet frem mot sertifisering for eksempel i forhold til ISO 9001. Vi forbereder og sørger for gjennomføring av ledelsens gjennomgang, planlegger og sørger for at interne revisjoner blir gjennomført, følger opp avviksrapportering og oppfølging av resultater fra ulike kontroller (dataanalyse).

Vi har stor sans for Lean, og forsøker å få den enkelte ansatte til å kontrollere eget arbeid.

GAP-Analyse:

Er du usikker på hvordan din virksomhet ligger an i forhold til en standard? Vi kan gjennomføre en GAP-analyse og sette opp forslag til tiltak for å nå samsvar.

Interne og eksterne revisjoner:

Ønsker du en revisjon med nye øyne – da kan vi hjelpe deg. Vi tar utgangspunkt i krav fastsatt i relevante standarder, regelverk eller prosedyrer og reviderer og kommer med innspill til forbedringer og forenklinger.

ØNSKER DU Å VITE MER?

LEGG IGJEN KONTAKTINFO UNDER, SÅ HØRER DU FRA OSS SNARLIG.

    Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i skjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.