Sertifikater synliggjør virksomhetens forpliktelse og evne til å ta bærekraft på alvor, og at høye krav overholdes.


Rådgivning

Vi bistår gjennom hele prosessen for å sikre en effektiv og hensiktsmessig implementering av ønsket standard. 

Standarder

Miljøfyrtårn
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001
ISO 26001 er en veiledning om samfunnsansvar.

Ledelsessystem

Du får et brukervennlig system skreddersydd til din bedrift – Med smarte moduler og funksjoner som bidrar til en ryddig og målrettet sertifiseringsprosess.

Rådgivning

Tilpasses bedriftens behov, ressurser og sertifiseringskrav.

Rådgivning i henhold til valg av riktig standard

Kartlegge bedriftens nåværende situasjon

Tidfeste og utarbeide en realistisk plan for sertifisering

Bygge forståelse og engasjement for å oppnå ønsket sertifisering

Bygge struktur for rutiner, prosedyrer og kontroller

Definere og avklare ansvars- og kompetanseområder

Bistå med opplæring / bedriftsinterne kurs

Gjennomføre målinger og analyser

Utarbeide rapporter samt gi råd og veiledning i henhold til forbedringer

Ledelsessystem

Du får et brukervennlig system til moderne kvalitetsledelse. Skreddersydd til din bedrift – Med smarte moduler og funksjoner som bidrar til en ryddig og målrettet sertifiseringsprosess.

Overblikk og kontroll


Systemet danner rammen for sertifiseringen. Det beskriver alle bedriftsprosesser og samler all dokumentasjon, rutiner, krav, prestasjoner, m.m. under ett og samme system – det skaper overblikk og bidrar til en ryddig og målrettet sertifiseringsprosess.

Funksjonelt


Systemet er designet med særlig hensyn til brukervennlighet og funksjonalitet. Det har et simpelt men fleksibelt oppsett, forståelig informasjon, smarte verktøy og alltid oppdaterte data. Systemet er et nyttig redskap både for ledelsen og ansatte.

Skreddersydd


Systemet skreddersys til den enkelte virksomhet og utvikles med utgangspunkt i sertifiseringskrav og bedriftens individuelle behov. Vi bistår med opplæring og tilpasning underveis for å sikre et effektivt system som fungerer i praksis.

* Eksempel på et skreddersydd ledelsessystem

Standarder

Vi bistår med følgende mattrygghetsstandarder

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn setter konkrete krav til arbeidsmiljø og ytre miljø i din bedrift – basert på bransjekriterier. Du får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som kan forbedre dine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslipp – og bidra til grønn fremtid.

Fordeler

Ferdig definerte kriterier som må svares på.

Dekker både HMS og Ytre miljø

Går raskt å få på plass

Digitalt verktøy er en del av ordningen

Årlig klima og miljørapport som dokumenterer status og ev. endring i miljø og arbeidsmiljøarbeidet.

Hvem er standarden relevant for?

Miljøfyrtårn passer for alle typer virksomheter – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt. Les mer her.

ISO 9001

Standarden angir kriterier for ledelse og kvalitetsstyring. Skal sikre kvalitet og fornøyde kunder gjennom synlig ledelse, engasjerte medarbeidere, kundefokus, vurdering av risikoer og muligheter, prosesstyring og forbedringstankegang.

Fordeler

Reduserer kostnader

Styrker omdømme og troverdighet

Optimaliserer ressurser og interne prosesser

Dokumenterer etterlevelse av høye krav

Styrket konkurranseevne

Hvem er standarden relevant for?

ISO 9001 kan benyttes av alle typer virksomheter, og er ofte et krav i anbudsprosesser.

ISO 14001

Standarden gir organisasjoner en ramme for å beskytte miljøet og reagere på endrede miljøforhold. Den angir krav som gjør det mulig for organisasjoner å oppnå tiltenkt resultat for sitt ledelsessystem for miljø.

Fordeler

Kontroll med virksomhetens miljøaspekter

Styrker omdømme og troverdighet

Optimaliserer ressurser og interne prosesser

Dokumenterer samsvar med krav fra myndigheter og andre interessenter

Styrket konkurranseevne

Hvem er standarden relevant for?

ISO 14001 kan benyttes av alle typer virksomheter, og er ofte et krav i anbudsprosesser.

ISO 45001

Gir minimumskrav til system for arbeidsmiljø som skal gjøre det mulig for en organisasjon å tilby trygge og helsefremmende arbeidsplasser, forhindre arbeidsrelatert skade og nedsatt helse og kontinuerlig forbedre arbeidsmiljøprestasjonen.

Fordeler

Sikrer samsvar med relevante regelverk.

Styrker omdømme og troverdighet

Styrket konkurranseevne

Gjør arbeidsplassen mer attraktiv.

Hvem er standarden relevant for?

Standarden kan og bør benyttes av alle virksomheter.

ISO 50001

ISO 50001 er en internasjonal standard for energiledelse, som hjelper din bedrift med optimalisering av systemer og prosesser innenfor energiledelse. Virksomheter som implementerer ISO 50001 opplever redusert belastning på ytre miljø og reduserte kostnader gjennom redusert energiforbruk.

Fordeler

Redusert energiforbruk

Redusert utslipp av klimagasser

Reduserte energikostnader

Styrket konkurranseevne

Hvem er standarden relevant for?

Alle virksomheter som ønsker å redusere sitt energiforbruk.

ISO 26000 er en veiledning om samfunnsansvar.

En veiledning til de som anerkjenner at respekt for samfunn og miljø er en kritisk suksessfaktor. I tillegg til å være det «riktige» å gjøre, blir anvendelse av ISO 26000 i økende grad sett på som en måte å vurdere en organisasjons forpliktelse til bærekraft og dens generelle ytelse.

Fordeler

Bevis på forpliktelse til bærekraft

Styrker omdømme og troverdighet

Styrket konkurransekraft

Verktøy for kontinuerlig forbedring

Hvem er standarden relevant for?

ISO 26000 passer for alle som ønsker å dokumentere at de er sitt samfunnsansvar bevisst.

ØNSKER DU Å VITE MER?


LEGG IGJEN KONTAKTINFO UNDER, SÅ HØRER DU FRA OSS SNARLIG.

    Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i skjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.