Våre ansatte

Gjertrud Bjørnvold

Daglig leder/Avdelingsleder Asker
Seniorkonsulent
Bærekraft, HMS, Kvalitet, Mattrygghet, Ytre miljø

Kontakt:
91707628
gjertrud@iso-piloten.no

Gjertrud har arbeidet som konsulent siden 2001, og startet i 2008 ISO-Piloten AS. Hun er utdannet Næringsmiddelteknolog med videreutdanning innen bærekraftig drift, økonomi og HMS/yrkeshygiene. Hun er IRCA godkjent revisor på ISO 9001.

Gjertrud har bred erfaring innen etablering og vedlikehold av styringssystemer basert på forskriftskrav, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 og ISO 45001.

Hun har erfaring fra fiskeindustri og bakeri.

Utdrag fra tidligere arbeidserfaring:

 • Fisksentralen AS Mo i Rana, Produksjonsleder fiskematkjøkken, kvalitets og HMS-leder
 • SL-Fjordgruppen AS Leirfjord, Kvalitets og HMS-leder, Administrasjon
 • Baker Martin Nordby AS, Kvalitets- og HMS-leder, Personal
 • Daglig leder av ISO-Piloten i perioden 2008 til og med 2022

Språk:
Engelsk muntlig og skriftlig

Liv Melland Aslaksen

Avdelingsleder Kristiansund,
Seniorkonsulent 

Bærekraft, HMS, Kvalitet, Mattrygghet og Ytre miljø

Kontakt:
45470243
liv@iso-piloten.no

Liv har vært ansatt i ISO-Piloten siden høsten 2015, hun er utdannet Næringsmiddelteknolog med videreutdanning innen bærekraftig drift, økonomi, prosjektledelse og risikoanalyse. I 2017 ble hun IRCA godkjent revisor på ISO 9001 og FSSC 22000.

Liv har erfaring innen etablering og vedlikehold av styringssystemer basert på ISO 9001 og 14001. Utarbeiding av revisjonsplaner, gjennomføring av revisjoner, risikoanalyser, avvikshåndtering og forberedelse og gjennomføring av ledelsens gjennomgang. Hun har også erfaring innen HMS, HACCP og GlobalG.A.P Self-Assessment. Liv har lang erfaring både i fra næringsmiddelindustrien og offshoreindustrien.

Utdrag fra tidligere arbeidserfaring:

 • Mattilsynet DK – Inspektør næringsmidler m.m.
 • Mattilsynet HK – Regelverksutvikling matkontaktmaterialer
 • Lerøy Hydrotech AS – Kvalitet og HMS, fra rogn til slakting av laks
 • Aibel AS – Quality & Risk Manager, AS Norske Shell Draugen, Statoil Njord

Språk:
Engelsk muntlig og skriftlig

Ruth Kirsti Hamnes

Konsulent
HMS, Mattrygghet og Miljøfyrtårn

Kontakt:
40767252
ruth@iso-piloten.no

Ruth har vært ansatt som konsulent hos ISO- piloten siden 2012.

Utdrag fra tidligere arbeidserfaring:

 • Hotellbransjen i 22 år med driftsansvar og personalansvar
 • Arbeid i helse og omsorg – institusjon
 • Butikkdrift

Faglig:

 • HMS-rådgiverskolen
 • Miljøfyrtårnkonsulentkurs

Språk:
Engelsk og tysk skriftlig og muntlig

Monica Iversen Backer

Seniorkonsulent
HMS og Kvalitet 

Kontakt:
992 39 993
monica@iso-piloten.no

Monica har vært ansatt i ISO- Piloten siden november 2022 og har Bachelor i Petroleumslogistikk.

Utdrag fra tidligere arbeidserfaring:

 • Logistikkbransjen i 10 år- innkjøp, prosjektkoordinering og -oppfølging
 • Varehandel i 18 år- driftsansvar og personalansvar

Språk:
Engelsk skriftlig og muntlig

Tore Hals

Konsulent
HMS og Kvalitet

Kontakt:
41626858
tore@iso-piloten.no

Tore har vært ansatt som konsulent hos ISO-Piloten siden januar 2020.
Tore er politiutdannet.

Utdrag fra tidligere arbeidserfaring:

 • Politietaten i 36 år, 6 år med personalansvar
 • 5 år som HMS-rådgiver for politimesteren i Nordmøre og Romsdal

Språk:
Engelsk skriftlig og muntlig

Linda Jensen

Seniorkonsulent 
HMS, Kvalitet, Mattrygghet

Kontakt:
973 48 660
linda@iso-piloten.no

Linda har vært ansatt i ISO-Piloten siden høsten 2023, hun har bachelor i matvitenskap (næringsmiddelteknologi).

Linda har over 20 års erfaring i næringsmiddelbransjen som bl.a. Kvalitet- og HMS-leder, fagansvarlig/konsulent mattrygghet og laboratorieteknikker. Hun har også utdannelse og arbeidserfaring som apotektekniker.

Hun har videre erfaringer på utarbeidelse av kundetilpasset IK-mat systemer, revisjoner, risikovurderinger/HACCP, HMS og kurs.

Har god kjennskap til FSSC/ISO 22000, ISO 9001, BRC.

Utdrag fra tidligere arbeidserfaring:

 • Pelias Norsk Skadedyrkontroll, avd. trygg mat – Fagansvarlig/konsulent Trygg mat
 • French Bakery – Kvalitetsleder
 • Maskinpakking – Kvalitet- og HMS leder
 • Automatpack /Harlem Food – Kvalitet- og HMS leder
 • FMC Biopolymer – laboratorieteknikker

Språk:
Engelsk muntlig og skriftlig

Jan Ove Kvernes

Seniorkonsulent
HMS og Kvalitet

Kontakt:
90567913
Jan.Ove@iso-piloten.no

Jan Ove har vært ansatt i ISO-Piloten siden januar 2022 og har utdannelse innen beredskapsledelse.

Utdrag fra tidligere arbeidserfaring:

 • Brannvesenet i 14 år med erfaring fra både beredskap og forebyggende HMS-arbeid.
 • Funksjon som Innsatsleder brann de siste 11 årene.
 • Erfaring fra bygg og anlegg hos Strand og Stubø Entreprenør AS

Språk:
Engelsk skriftlig og muntlig

Sylvia Mundal

Seniorkonsulent
Datasikkerhet, kvalitet,  personvern

Kontakt:
938 52 097
sylvia@iso-piloten.no

Sylvia har vært ansatt i ISO- Piloten siden desember 2022 og har mastergrad i logistikk.

Utdrag fra tidligere arbeidserfaring:

 • Oljeservicenæringen i 17 år- administrasjon, logistikk, IT
 • Varehandel i 12 år- drift- og personalansvar.

Språk:
Engelsk skriftlig og muntlig

Elisabeth Varan Møyholm

Seniorkonsulent
Bærekraft, HMS, kvalitet–og ytre miljø

Kontakt:
91518480
elisabeth@iso-piloten.no

Elisabeth har vært ansatt som konsulent hos ISO-Piloten siden 2018.

Hun har utdannelse innenfor Bærekraftig drift.

Elisabeth har solid erfaring innen etablering og vedlikehold av styringssystemer basert på ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 i mellomstore og store virksomheter. Utarbeiding av revisjonsplaner, gjennomføring av revisjoner, risikoanalyser, avvikshåndtering og forberedelse og gjennomføring av ledelsens gjennomgang. Hun har også erfaring innen HMS, Elisabeth har lang erfaring fra renovasjonsbransjen.

Utdrag fra tidligere arbeidserfaring:

 • Franzefoss Gjenvinning AS – HMSK leder, region offshore
 • Franzefoss Gjenvinning AS – Driftssjef
 • SAR AS – Regionsleder
 • Baker Hughes – Material Coordinator

Språk:
Engelsk skriftlig og muntlig

Hva bærekraft betyr for oss


Bærekraftig utvikling er definert som «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».

Bærekraftig drift handler om hvordan man jobber med bærekraft i praksis. For å sikre bærekraftig drift må man ta hensyn til de tre dimensjonene; økonomiske forhold (Profit), miljømessige (Planet) og sosiale forhold (People) – altså trippel bunnlinje. På denne måten fremmer vi en forretningsmodell som er bærekraftig.

ISO-Piloten har arbeidet med bærekraft i en årrekke, gjennom å ta vare på ansatte, påvirke relevante interessenter og ved å redusere vår belastning på ytre miljø.

Vi ønsker å være vårt ansvar bevisst i forhold til å nå FN sine Bærekraftsmål og Parisavtalen. Vi bruker bærekraftsmålene som en veileder i vår kontinuerlige utvikling, samt ved fastsettelse av nye ambisjoner og til å engasjere oss med våre interessenter for å finne nye måter å skape verdi på, som gir miljømessig, sosial og økonomisk suksess.

Vi vil fra og med 2023 utarbeide en bærekraftsrapport som viser hvordan vi arbeider med bærekraft hos oss. Den vil bli offentliggjort på våre hjemmesider under Aktuelt.

Følgende Bærekraftsmål er viktige for oss:

#4 Kvalitet på utdanning - People

Vi legger til rette for livslang læring. Dette gjør vi ved å gi våre ansatte mulighet til vekst og utvikling gjennom å gi riktig opplæring og kompetanse innen vårt virksomhetsområde. Vi må aktivt tilby gode råd og løsninger til våre kunder og andre interessenter, og vi må gi den opplæringen som trengs for å sikre bærekraftige løsninger gjennom hele verdikjeden.

#8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst – People and Profit

Vi må sikre muligheter for anstendig arbeid for alle våre ansatte. Vi arbeider sammen for å etablere et positivt og bærekraftig arbeidsmiljø, som på riktig måte ivaretar arbeidstakerrettigheter. Vi må sikre bærekraftig økonomisk vekst for å kunne komme videre i en miljøvennlig retning.

#12 Ansvarlig forbruk og produksjon - Planet

Vi skal sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. Vi må minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

#17 Samarbeid for å nå målene - Profit

Vi skal ha et sterkt fokus på samarbeid for å nå våre mål. Vi ønsker å samarbeide med både våre kunder, leverandører og andre interessenter i vår søken etter gunstige bærekraftige løsninger. Vi mener at utfordringer best kan løses ved samarbeid. Vi vil arbeide for at kontrakter ikke går på kompromiss med bærekraft. Vi ønsker å bidra både i forhold til egen drift og ved å bistå våre kunder til å bidra - samarbeid er derfor viktig for oss.

Våre egne sertifiseringer


Vi har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden januar 2017 og ISO 9001 sertifisert siden april 2017.

Når vi skal hjelpe andre frem til sertifisering er det viktig for oss å vise at vi også arbeider systematisk med kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø.

Vi ser også at det systematiske arbeidet med kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø resulterer i mindre feil, redusert sykefravær og reduserte belastninger på ytre miljø.

Samarbeidspartnere


Digital løsning for håndtering av kritiske hendelser/beredskap

Samfunnsengasjement


Vi gir årlig støtte til Gode Verdier Kristiansund i stedet for å bruke penger på gaver til samarbeidspartnere og kunder.

«Tanken bak Gode Verdier er at vi med noe økonomisk støtte til barn og unge skal gjøre hverdagen enklere og mulighetene større, for de som trenger hjelp og at eventuelle stengsler som økonomi kan skape, skal utjevnes mer. Barn og unge skal få delta mer, under mer like vilkår».

Vi har gitt økonomisk støtte til lysløypa på Prestmyra.

Vi har gitt økonomisk støtte til å etablere steintrapp opp til Kvernberget.