Vi har hjulpet bedrifter med mattrygghet, HMS og kvalitet siden 2001!

 
 

ISO-Piloten og Gjertrud Bjørnvold har siden 2001 hjulpet bedrifter over hele landet med utarbeidelse, implementering og etterlevelse av styringssystemer / ledelsessystemer innen mattrygghet, HMS og miljø. Mange bedrifter benytter ISO-Piloten som samarbeidspartner for å etterkomme krav fra tilsynsmyndighetene og krevende kunder.

Vi er selv sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, samt Miljøfyrtårnsertifisert.

Vi er 5 medarbeidere, og har kontorer i 2. etg i Vågeveien 5. Men vi jobber tett på våre kunder og befinner oss i hovedsak ute i bedriftene.

Gjertrud Bjørnvold

Seniorkonsulent – Mattrygghet, Kvalitet og HMS

Faglig

 • Næringsmiddelteknologi
 • Bedriftsøkonomi
 • Yrkeshygiene
 • IRCA godkjent revisor på ISO 9001, ISO 22000, FSSC

Utdrag tidligere arbeidserfaring:

 • Fisksentralen AS Mo i Rana, Produksjonsleder fiskematkjøkken, kvalitets og HMS-leder
 • SL-Fjordgruppen AS Leirfjord, Kvalitets og HMS-leder, Administrasjon
 • Baker Martin Nordby AS, Kvalitets- og HMS-leder, Personal
 • Qualifood, daglig leder/konsulent
 • ISO-Piloten, daglig leder/seniorkonsulent siden 2008

Språk:
Engelsk muntlig og skriftlig

Liv Melland Aslaksen

Seniorkonsulent – Mattrygghet, Kvalitet og HMS

Faglig

 • Næringsmiddelteknologi
 • Økonomi
 • Prosjektledelse
 • Risikoanalyse
 • IRCA godkjent revisor på ISO 9001 og FSSC 22000.

Utdrag tidligere arbeidserfaring:

 • Mattilsynet DK – Inspektør næringsmidler m.m.
 • Mattilsynet HK – Regelverksutvikling matkontaktmaterialer
 • Lerøy Hydrotech AS – Kvalitet og HMS, fra rogn til slakting av laks
 • Aibel AS – Quality & Risk Manager, AS Norske Shell Draugen, Statoil Njord
 • ISO-Piloten, Seniorkonsulent siden 2015

Språk:
Engelsk muntlig og skriftlig

Ruth Kirsti Hamnes

Konsulent – HMS, Mattrygghet og Miljøfyrtårn

Faglig:

 • HMS-rådgiverskolen
 • Miljøfyrtårnkonsulentkurs

Erfaring:

 • Ansatt i ISO-Piloten siden 2012
 • Hotellbransjen i 22 år med driftsansvar og personalansvar
 • Arbeid i helse og omsorg – institusjon
 • Butikkdrift

Språk:
Engelsk og tysk skriftlig og muntlig

Elisabeth Varan Møyholm

Seniorkonsulent – HMS og Kvalitet

Faglig:

 • Økonomi og ledelse
 • Språk, engelsk

Erfaring:

 • Franzefoss Gjenvinning AS – HMSK leder, region offshore
 • Franzefoss Gjenvinning AS – Driftssjef
 • SAR AS – Regionsleder
 • Baker Hughes – Material Coordinator

Språk:
Engelsk skriftlig og muntlig

Tore Hals

Konsulent – HMS og Kvalitet

Innleid som konsulent hos ISO-Piloten siden januar 2017. Tore er politiutdannet.

Erfaring:

 • Politietaten i 36 år, 6 år med personalansvar
 • 5 år som HMS-rådgiver for politimesteren i Nordmøre og Romsdal

Språk:
Engelsk skriftlig og muntlig

Gjertrud har arbeidet som konsulent siden 2001, og startet i 2008 ISO-Piloten AS. Hun er utdannet Næringsmiddelteknolog med videreutdanning innen økonomi og HMS. Hun er IRCA godkjent revisor på ISO 9001.

Gjertrud har bred erfaring innen etablering og vedlikehold av styringssystemer basert på forskriftskrav, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 og ISO 22000.

Hun har erfaring fra fiskeindustri og bakeri.

Utdrag tidligere arbeidserfaring:

 • Fisksentralen AS Mo i Rana, Produksjonsleder fiskematkjøkken, kvalitets og HMS-leder
 • SL-Fjordgruppen AS Leirfjord, Kvalitets og HMS-leder, Administrasjon
 • Baker Martin Nordby AS, Kvalitets- og HMS-leder, Personal

Språk:
Engelsk muntlig og skriftlig

Liv har vært ansatt i ISO-Piloten siden høsten 2015, hun er utdannet Næringsmiddelteknolog med videreutdanning innen økonomi, prosjektledelse og risikoanalyse.

Liv har erfaring innen etablering og vedlikehold av styringssystemer basert på ISO 9001 og 14001. Utarbeiding av revisjonsplaner, gjennomføring av revisjoner, risikoanalyser, avvikshåndtering og forberedelse og gjennomføring av ledelsens gjennomgang. Hun har også erfaring innen HMS, HACCP og GlobalG.A.P Self-Assessment. Liv har lang erfaring både i fra næringsmiddelindustrien og offshoreindustrien.

Utdrag tidligere arbeidserfaring:

 • Mattilsynet DK – Inspektør næringsmidler m.m.
 • Mattilsynet HK – Regelverksutvikling matkontaktmaterialer
 • Lerøy Hydrotech AS – Kvalitet og HMS, fra rogn til slakting av laks
 • Aibel AS – Quality & Risk Manager, AS Norske Shell Draugen, Statoil Njord

Språk:
Engelsk muntlig og skriftlig

Erfaring:

 • Ansatt i ISO-Piloten siden 2012
 • Hotellbransjen i 22 år med driftsansvar og personalansvar
 • Arbeid i helse og omsorg – institusjon
 • Butikkdrift

Faglig:

 • HMS-rådgiverskolen
 • Miljøfyrtårnkonsulentkurs

Språk:
Engelsk og tysk –skriftlig og muntlig

Erfaring:
Ett års erfaring fra ISO-Piloten som HMS/K konsulent. Tolv års erfaring fra oljebransjen hvorav to år i Aibel som senior innkjøper og ti år i FMC Technologies som innkjøper, HMS koordinator og administrasjonsansvarlig. Femten års erfaring fra advokatkontor som kontorleder og advokatsekretær.

Faglig:
Arbeids- og organisasjonspsykologi, Teknologiledelse, Kvalitetsledelse.

Språk:
Engelsk skriftlig og muntlig