Vi har hjulpet bedrifter med mattrygghet, HMS og kvalitet siden 2001!

ISO-Piloten og Gjertrud Bjørnvold har siden 2001 hjulpet bedrifter over hele landet med utarbeidelse, implementering og etterlevelse av styringssystemer / ledelsessystemer innen mattrygghet, HMS og miljø. Mange bedrifter benytter ISO-Piloten som samarbeidspartner for å etterkomme krav fra tilsynsmyndighetene og krevende kunder.

Vi er selv sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, samt Miljøfyrtårnsertifisert.

Vi er sju faste konsulenter. Våre kontorer finner du i Vågeveien 5 i Kristiansund, men vi jobber tett på våre kunder og befinner oss i hovedsak ute i bedriftene.

Gjertrud Bjørnvold

Seniorkonsulent – Mattrygghet, Kvalitet og HMS

Gjertrud har arbeidet som konsulent siden 2001, og startet i 2008 ISO-Piloten AS. Hun er utdannet Næringsmiddelteknolog med videreutdanning innen økonomi og HMS. Hun er IRCA godkjent revisor på ISO 9001.

Gjertrud har bred erfaring innen etablering og vedlikehold av styringssystemer basert på forskriftskrav, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 og ISO 45001.

Hun har erfaring fra fiskeindustri og bakeri.

Utdrag fra tidligere arbeidserfaring:

 • Fisksentralen AS Mo i Rana, Produksjonsleder fiskematkjøkken, kvalitets og HMS-leder
 • SL-Fjordgruppen AS Leirfjord, Kvalitets og HMS-leder, Administrasjon
 • Baker Martin Nordby AS, Kvalitets- og HMS-leder, Personal

Språk:
Engelsk muntlig og skriftlig

Kontakt:
91707628 / gjertrud@iso-piloten.no

Liv Melland Aslaksen

Seniorkonsulent – Mattrygghet, Kvalitet og HMS

Liv har vært ansatt i ISO-Piloten siden høsten 2015, hun er utdannet Næringsmiddelteknolog med videreutdanning innen økonomi, prosjektledelse og risikoanalyse. I 2017 ble hun IRCA godkjent revisor på ISO 9001 og FSSC 22000.

Liv har erfaring innen etablering og vedlikehold av styringssystemer basert på ISO 9001 og 14001. Utarbeiding av revisjonsplaner, gjennomføring av revisjoner, risikoanalyser, avvikshåndtering og forberedelse og gjennomføring av ledelsens gjennomgang. Hun har også erfaring innen HMS, HACCP og GlobalG.A.P Self-Assessment. Liv har lang erfaring både i fra næringsmiddelindustrien og offshoreindustrien.

Utdrag fra tidligere arbeidserfaring:

 • Mattilsynet DK – Inspektør næringsmidler m.m.
 • Mattilsynet HK – Regelverksutvikling matkontaktmaterialer
 • Lerøy Hydrotech AS – Kvalitet og HMS, fra rogn til slakting av laks
 • Aibel AS – Quality & Risk Manager, AS Norske Shell Draugen, Statoil Njord

Språk:
Engelsk muntlig og skriftlig

Kontakt:
45470243 / liv@iso-piloten.no

Ruth Kirsti Hamnes

Konsulent – HMS, Mattrygghet og Miljøfyrtårn

Ruth har vært ansatt som konsulent hos ISO- piloten siden 2012.

Utdrag fra tidligere arbeidserfaring:

 • Hotellbransjen i 22 år med driftsansvar og personalansvar
 • Arbeid i helse og omsorg – institusjon
 • Butikkdrift

Faglig:

 • HMS-rådgiverskolen
 • Miljøfyrtårnkonsulentkurs

Språk:
Engelsk og tysk skriftlig og muntlig

Kontakt:
40767252 / ruth@iso-piloten.no

Elisabeth Varan Møyholm

Seniorkonsulent – HMS og Kvalitet

Elisabeth har vært ansatt som konsulent hos ISO- piloten siden 2018.

Utdrag fra tidligere arbeidserfaring:

 • Franzefoss Gjenvinning AS – HMSK leder, region offshore
 • Franzefoss Gjenvinning AS – Driftssjef
 • SAR AS – Regionsleder
 • Baker Hughes – Material Coordinator

Språk:
Engelsk skriftlig og muntlig

Kontakt:
91518480 / elisabeth@iso-piloten.no

Tore Hals

Konsulent – HMS og Kvalitet

Tore har vært ansatt som konsulent hos ISO-Piloten siden januar 2020. Tore er politiutdannet.

Utdrag fra tidligere arbeidserfaring:

 • Politietaten i 36 år, 6 år med personalansvar
 • 5 år som HMS-rådgiver for politimesteren i Nordmøre og Romsdal

Språk:
Engelsk skriftlig og muntlig

Kontakt:
41626858 / tore@iso-piloten.no

Susanne Brevik

Konsulent – mattrygghet og marked

Susanne har vært ansatt hos ISO- piloten siden våren 2021. Hun har erfaring fra næringsmiddelbransjen og offentlig forvaltning. Hun har Bachelorgrad i matvitenskap, teknologi og bærekraft.

Utdrag fra tidligere arbeidserfaring:

 • Anticimex AS- Næringsmiddelkonsulent
 • Tor Sevaldsen Bakeri AS- Kvalitetsleder
 • NAV Kr.sund- Veileder

Språk:
Engelsk skriftlig og muntlig

Kontakt:
95705079 / susanne@iso-piloten.no

Jan Ove Kvernes

Seniorkonsulent – HMS og Kvalitet
Jan Ove har vært ansatt i ISO-Piloten siden januar 2022 og har utdannelse innen beredskapsledelse.

Utdrag fra tidligere arbeidserfaring:

Brannvesenet i 14 år med erfaring fra både beredskap og forebyggende HMS-arbeid.
Funksjon som Innsatsleder brann de siste 11 årene.
Erfaring fra bygg og anlegg hos Strand og Stubø Entreprenør AS

Språk:
Engelsk skriftlig og muntlig

Kontakt:
90567913 / Jan.Ove@iso-piloten.no