Et sertifikatet synliggjør virksomhetens forpliktelse og evne til å ta kvalitet på alvor, og at høye krav overholdes.


Rådgivning

Vi bistår gjennom hele prosessen for å sikre en effektiv og hensiktsmessig implementering av ønsket standard. 

Standarder

Miljøfyrtårn
ISO 45001

Ledelsessystem

Du får et brukervennlig system skreddersydd til din bedrift – Med smarte moduler og funksjoner som bidrar til en ryddig og målrettet sertifiseringsprosess.

Rådgivning

Tilpasses bedriftens behov, ressurser og sertifiseringskrav.

Rådgivning i henhold til valg av riktig standard

Kartlegge bedriftens nåværende situasjon

Tidfeste og utarbeide en realistisk plan for sertifisering

Bygge forståelse og engasjement for å oppnå ønsket sertifisering

Bygge struktur for rutiner, prosedyrer og kontroller

Definere og avklare ansvars- og kompetanseområder

Bistå med opplæring / bedriftsinterne kurs

Gjennomføre målinger og analyser

Utarbeide rapporter samt gi råd og veiledning i henhold til forbedringer

Ledelsessystem

Du får et brukervennlig system til moderne kvalitetsledelse. Skreddersydd til din bedrift – Med smarte moduler og funksjoner som bidrar til en ryddig og målrettet sertifiseringsprosess.

Overblikk og kontroll


Systemet danner rammen for sertifiseringen. Det beskriver alle bedriftsprosesser og samler all dokumentasjon, rutiner, krav, prestasjoner, m.m. under ett og samme system – det skaper overblikk og bidrar til en ryddig og målrettet sertifiseringsprosess.

Funksjonelt


Systemet er designet med særlig hensyn til brukervennlighet og funksjonalitet. Det har et simpelt men fleksibelt oppsett, forståelig informasjon, smarte verktøy og alltid oppdaterte data. Systemet er et nyttig redskap både for ledelsen og ansatte.

Skreddersydd


Systemet skreddersys til den enkelte virksomhet og utvikles med utgangspunkt i sertifiseringskrav og bedriftens individuelle behov. Vi bistår med opplæring og tilpasning underveis for å sikre et effektivt system som fungerer i praksis.

* Eksempel på et skreddersydd ledelsessystem

Standarder

VI BISTÅR MED FØLGENDE ARBEIDSMILJØ-STANDARDER

ISO 9001

Standarden angir kriterier for ledelse og kvalitetsstyring. Skal sikre kvalitet og fornøyde kunder gjennom synlig ledelse, engasjerte medarbeidere, kundefokus, vurdering av risikoer og muligheter, prosesstyring og forbedringstankegang.

Fordeler

Reduserer kostnader

Styrker omdømme og troverdighet

Optimaliserer ressurser og interne prosesser

Dokumenterer etterlevelse av høye krav

Styrket konkurranseevne

Hvem er standarden relevant for?

ISO 9001 kan benyttes av alle typer virksomheter, og er ofte et krav i anbudsprosesser.

ØNSKER DU Å VITE MER?


LEGG IGJEN KONTAKTINFO UNDER, SÅ HØRER DU FRA OSS SNARLIG.

    Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i skjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.