Måling, analyse og forbedring

Vi bistår med ulike deloppgaver ved behov: GAP analyser, revisjoner, aktivitetsplan mm. Oppgavene tilpasses den enkelte bedrift og bransjekrav.

Kontekst-analyse


Vi hjelper til med å sette opp en oversikt over og analysere interessenter og forhold (kontekst) som er relevant for din organisasjon.

GAP analyser


Er du usikker på hvordan din virksomhet ligger an i forhold til en standard? Vi gjennomfører GAP-analyser og setter opp forslag til tiltak for å nå samsvar.

Ledelsens Gjennomgåelse


Vi hjelper til med å forberede og gjennomføre ledelsens gjennomgåelse slik at denne kan gjennomføres effektivt og gi nyttige utgangsfaktorer for videre forbedringsarbeid i din virksomhet.

Revisjoner (interne og eksterne)


Vi hjelper deg med å gjennomføre interne revisjoner og kan delta som støttespiller på eksterne revisjoner.

Våre revisjoner tar utgangspunkt i relevante lovkrav, standarder og prosedyrer. Etter endt revisjon kommer vi med innspill til forbedringer, tiltak.

ØNSKER DU Å VITE MER?


LEGG IGJEN KONTAKTINFO UNDER, SÅ HØRER DU FRA OSS SNARLIG.

    Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i skjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.