Et sertifikat synliggjør virksomhetens forpliktelse og evne til å ta arbeidsmiljø på alvor, og at høye krav overholdes.


Rådgivning

Vi bistår gjennom hele prosessen for å sikre en effektiv og hensiktsmessig implementering av ønsket standard. 

Standarder

Miljøfyrtårn
ISO 45001

Ledelsessystem

Du får et brukervennlig system skreddersydd til din bedrift – Med smarte moduler og funksjoner som bidrar til en ryddig og målrettet sertifiseringsprosess.

Rådgivning

Tilpasses bedriftens behov, ressurser og sertifiseringskrav.

Rådgivning i henhold til valg av riktig standard

Kartlegge bedriftens nåværende situasjon

Tidfeste og utarbeide en realistisk plan for sertifisering

Bygge forståelse og engasjement for å oppnå ønsket sertifisering

Bygge struktur for rutiner, prosedyrer og kontroller

Definere og avklare ansvars- og kompetanseområder

Bistå med opplæring / bedriftsinterne kurs

Gjennomføre målinger og analyser

Utarbeide rapporter samt gi råd og veiledning i henhold til forbedringer

Ledelsessystem

Du får et brukervennlig system til moderne kvalitetsledelse. Skreddersydd til din bedrift – Med smarte moduler og funksjoner som bidrar til en ryddig og målrettet sertifiseringsprosess.

Overblikk og kontroll


Systemet danner rammen for sertifiseringen. Det beskriver alle bedriftsprosesser og samler all dokumentasjon, rutiner, krav, prestasjoner, m.m. under ett og samme system – det skaper overblikk og bidrar til en ryddig og målrettet sertifiseringsprosess.

Funksjonelt


Systemet er designet med særlig hensyn til brukervennlighet og funksjonalitet. Det har et simpelt men fleksibelt oppsett, forståelig informasjon, smarte verktøy og alltid oppdaterte data. Systemet er et nyttig redskap både for ledelsen og ansatte.

Skreddersydd


Systemet skreddersys til den enkelte virksomhet og utvikles med utgangspunkt i sertifiseringskrav og bedriftens individuelle behov. Vi bistår med opplæring og tilpasning underveis for å sikre et effektivt system som fungerer i praksis.

* Eksempel på et skreddersydd ledelsessystem

Standarder

VI BISTÅR MED FØLGENDE ARBEIDSMILJØ-STANDARDER

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn setter konkrete krav til arbeidsmiljø og ytre miljø i din bedrift – basert på bransjekriterier. Du får hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som kan forbedre dine miljøprestasjoner, redusere klimagassutslipp – og bidra til grønn fremtid.

Fordeler

Ferdig definerte kriterier som må svares på.

Dekker både HMS og Ytre miljø

Går raskt å få på plass

Digitalt verktøy er en del av ordningen

Årlig klima og miljørapport som dokumenterer status og ev. endring i miljø og arbeidsmiljøarbeidet.

Hvem er standarden relevant for?

Miljøfyrtårn passer for alle typer virksomheter – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt. Les mer her.

ISO 45001

Gir minimumskrav til system for arbeidsmiljø som skal gjøre det mulig for en organisasjon å tilby trygge og helsefremmende arbeidsplasser, forhindre arbeidsrelatert skade og nedsatt helse og kontinuerlig forbedre arbeidsmiljøprestasjonen.

Fordeler

Sikrer samsvar med relevante regelverk.

Styrker omdømme og troverdighet

Styrket konkurranseevne

Gjør arbeidsplassen mer attraktiv.

Hvem er standarden relevant for?

Standarden kan og bør benyttes av alle virksomheter.

ØNSKER DU Å VITE MER?


LEGG IGJEN KONTAKTINFO UNDER, SÅ HØRER DU FRA OSS SNARLIG.

    Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i skjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.