ARBEIDSMILJØ

Nå dine mål innen arbeidsmiljø.


Oppfyll regelverk og krav

Vi hjelper deg med å møte markedets høye forventninger til arbeidsmiljø. Vi bistår små og store bedrifter med å oppfylle aktuelle nasjonale og internasjonale krav fra myndigheter, kunder og sertifiseringsorganer.

Kontinuerlig forbedring

Vårt tjenestetilbud er utviklet for å styrke kjernen i virksomheten med fokus på effektivisering, kompetanseheving og kontinuerlig evaluering og forbedring av prestasjoner. Du får dypere innsikt i bedriftsprosesser som bl.a. bidrar til redusert risiko, langsiktige kostnadsbesparelser og jevnere kvalitet.

Skreddersydde løsninger

Vi tar oss tid til å forstå din bedrift og skreddersyr løsninger i tråd med individuelle behov, bransjekrav og budsjett.

ARBEIDSMILJØ

En komplett tjeneste

Et brukervennlig internkontrollsystem tilpasset din bedrift og bransjekrav.

Vi tar en rolle i ditt organisasjonskart og leder arbeidet med kontinuerlig forbedring innenfor arbeidsmiljø. Vi samarbeider med avdelingsledere og lignende som må ta ansvar for daglig etterlevelse.

Vi bistår med ulike deloppgaver ved behov: målinger, vernerunder, øvelser, GAP analyser, revisjoner m.m.

ISO 45001 - gir minimumskrav til system for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen.

ØNSKER DU Å VITE MER?


LEGG IGJEN KONTAKTINFO UNDER, SÅ HØRER DU FRA OSS SNARLIG.

    Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i skjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.