Vi løser utfordringer innen mattrygghet, kvalitet og HMS – sammen med deg!

ISO-Piloten skreddersyr løsninger, og hjelper din bedrift med å etterleve aktuelt regelverk, samt norske og internasjonale standarder. Om du ønsker å sertifisere deg i henhold til en standard kan vi vise deg vei.

Systemer for mattrygghet, HACCP, hygieneoppfølging, revisjoner, opplæring, avviksbehandling.

Systemer for kvalitet, revisjoner, ledelsens gjennomgang, trendanalyser, opplæring, vurdering av risikoer og muligheter, avviksbehandling.

HMS-systemer, risikoanalyser, sikker jobb analyser, revisjoner, vernerunder, opplæring, miljøkartlegging, avviksbehandling.

Enkle systemer for kvalitet, HMS og mattrygghet.

Vi leverer kurs med praktisk tilnærming til teorien, og benytter eksempler som de fleste deltakerne kan kjenne seg igjen i.

Se våre kurs

Uttalelser fra våre kunder

«Vi opplever samarbeidet med ISO-Piloten som strålende. De er kunnskapsrike, ser firmaets mangler, setter mål, holder fremdriften og stiller alltid opp ved behov.»

— Fredrik Halaas, Halaas og Mohn AS

«ISO-Piloten har fungert som vår kvalitets og HMS-leder siden desember 2012. Dette har løftet vårt mattrygghets og HMS arbeid mange hakk.»

— Tor Jan Sevaldsen, Tor Sevaldsen AS

«Dette kurset er veldig nyttig for meg. Praktisk og mange fine tips til forbedringer jeg kan gjøre i eget system.»

— Tone Haldorsen, kursdeltaker