GAP analyser


Er du usikker på hvordan din virksomhet ligger an i forhold til en standard? Vi gjennomfører GAP-analyser og setter opp forslag til tiltak for å nå samsvar.

Temperaturkontroller


I forbindelse med hygieneinspeksjoner eller interne revisjoner kan vi foreta stikkprøvekontroll av temperaturer av følgende;

 • Kjøle- og fryseenheter
 • Oppvaskmaskiner
 • Varmholding

Samt vi kan veilede hvordan man selv kan utføre kontroller på best mulig måte.

GAP analyser


Er du usikker på hvordan din virksomhet ligger an i forhold til en standard? Vi gjennomfører GAP-analyser og setter opp forslag til tiltak for å nå samsvar.

Temperaturkontroller


Vi tar stikkprøver og måler temperaturen i oppvaskmaskin og i kjøle- og fryseenheter.

Produkt og vannprøver


Vi utarbeider prøvetakningsplaner basert på HACCP-analysen, og tar ut prøver av vann, råvarer og ferdigvarer for å avdekke tilstedeværelse av sykdomsfremkallende mikroorganismer. Vi gjennomfører også holdbarhetstesting. Prøvene leveres til akkrediterte laboratorier.

Eksempler på produktprøver

 • Indikatorbakterier- prøver (Total antall bakterier, koliforme, Enteriobacteriase)
 • Sykdomsfremkallende bakterier (som bl.a. coli, Listeria, salmonella, campylobaket etc.)
 • Allergener (eks gluten og ønsket allergener)
 • Akrylamid
 • Rester av plantevernmidler, antibiotika, allergener
 • mm

Vannprøver

 • Tappepunkts prøver
 • Utvidet mikrobiologisk analyser
 • Utvidet mikrobiologisk og kjemisk analyser

Revisjoner (interne og eksterne)


Vi hjelper deg med å gjennomføre interne revisjoner og kan delta som støttespiller på eksterne revisjoner.

Våre revisjoner tar utgangspunkt i relevante lovkrav, standarder og prosedyrer. Etter endt revisjon kommer vi med innspill til forbedringer, tiltak og forenklinger.

Produkt og vannprøver


Vi tar prøver av vann og produkter for å avdekke tilstedeværelse av sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Basert på resultatene setter vi opp en fremtidig prøveplan som sikrer at alle myndighetskrav overholdes.

Vi gjennomfører også holdbarhetstesting.

Revisjoner (interne og eksterne)


Vi hjelper deg med å gjennomføre interne revisjoner og kan delta som støttespiller på eksterne revisjoner.

Våre revisjoner tar utgangspunkt i relevante lovkrav, standarder og prosedyrer. Etter endt revisjon kommer vi med innspill til forbedringer, tiltak og forenklinger.

Hygieneinspeksjoner


Vi bistår med råd- og veiledning i forhold til god hygienepraksis. Våre hygieneinspeksjoner omfatter blant annet:

Allergener

Avfallshåndtering

Kjemikaliehåndtering

Mikrobiologisk analyse av mat og vann

Mikrobiologisk kontroll av renhold

Personlig hygiene

Merking

Riktig oppbevaring av produkter og emballasje

Renhold, orden og vedlikehold i produksjonslokaler

Forebygging av skadedyretablering

Temperaturkontroll

Renholdskontroller


Vi samler prøver av flater og utstyr som er i direkte kontakt med næringsmidler. Dette gjøres med en ATP-måler som viser antall levende celler (mikroorganismer) og gir et umiddelbart resultat. Tilstedeværelse av Listeria Monocytogenes avdekkes også.

Ved dårlige resultater blir det tatt oppfølgingsprøver som sjekker for sykdomsfremkallende bakterier, og vi veileder deg med henblikk på forbedringer.

Hygieneinspeksjoner


Vi bistår med råd- og veiledning i forhold til god hygienepraksis. Våre hygieneinspeksjoner omfatter blant annet:

Allergenhåndtering og lagring

Avfallshåndtering

Kjemikaliehåndtering

Mikrobiologisk analyse av mat og vann

Mikrobiologisk kontroll av renhold

Personlig hygiene

Merking

Riktig oppbevaring av produkter og emballasje

Renhold, orden og vedlikehold i produksjonslokaler/soneinndeling

Skadedyr - forebyggende tiltak

Temperaturkontroll

Renholdskontroller


Vi setter opp prøvetakningsplaner basert på HACCP-analyse og tidligere resultater.

Vi tar prøver av flater og utstyr som er i direkte kontakt med næringsmidler. Dette gjøres med en ATP-måler som viser antall levende celler (blant annet mikroorganismer) og gir et umiddelbart resultat.

Vi gjennomfører også kontroller for å avdekke tilstedeværelse av Listeria Monocytogenes eller Enteriobacteriaceae.

Ved dårlige resultater blir det tatt oppfølgingsprøver som sjekker for sykdomsfremkallende bakterier, og vi veileder deg med henblikk på forbedringer.

Ønsker du å vite mer?

Legg igjen kontaktinfo nedenfor, så hører du fra oss snarlig.

  Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i skjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.