REFERANSER

«Dette kurset er veldig nyttig for meg. Praktisk og mange fine tips til forbedringer jeg kan gjøre i eget system.»

— Tone Haldorsen, kursdeltaker ISO 9001 og 14001

Endelig et kurs om Bærekraft med ei praktisk tilnærming. Nyttig med forelesere som nylig satt med like spørsmål som kursdeltakerne. Gode diskusjoner gjennom kurset. Sitter igjen med giv etter å starte arbeidet internt i egen bedrift.

Kursdeltaker på kurset Bærekraft i Praksis Mars 2023

«ISO-piloten har utarbeidet IK-Mat system til oss. De har siden 2011 hjulpet oss med oppdateringer og nødvendige kontroller i forhold til mattryggheten. Vi er meget fornøyd med oppfølgingen vi får – og kan trygt anbefale andre storhusholdninger å inngå tilsvarende avtale med ISO-Piloten.»

— Ørnulf Jensen, Sula kommune

«ISO-Piloten har vært en viktig støttespiller for oss både innen IK-Mat og HMS-arbeid i restauranten, som vi startet for ett par år siden. De er kunnskapsrike og kommer med gode råd på alle de områder vi har hatt behov for bistand. Vår kontakt Ruth bistår oss alltid med positivitet og er også en viktig motivator for oss.»

— Marcos og Øyvind Thorsen, Boteco AS

«Vi i Vest Supply har hatt et fint samarbeid med ISO-Piloten i mange år. De er for oss en enestående ressurs med kunnskapsrike ansatte som har de riktige verktøyene for å gjøre Vest Supply enda bedre, både internt i bedriften og ut i markedet.  Vi i Vest Supply kan trygt anbefale ISO-Piloten til alle som trenger hjelp til sertifisering, ledelsessystem, kvalitet og bærekraft.»

— Robert Dørdal, Salgsleder, Vest Supply

«OK Vedlikehold AS opplever å ha et veldig godt samarbeid med ISO Piloten. Vi har hatt et samarbeid siden 2013, og i løpet av den tiden har vi blitt sertifisert ISO 9001 samt sertifisert for CE-merking for stål i bærende konstruksjoner, takket være bistand fra ISO Piloten. ISO Piloten har alltid stilt opp når vi har hatt behov for det, og de er pr. i dag vår KS/HMS ansvarlige»

— Per Dyrnes, OK Vedlikehold

«ISO-Piloten har fungert som vår kvalitets og HMS-leder siden desember 2012. Dette har løftet vårt mattrygghets og HMS arbeid mange hakk. ISO-Piloten er en god faglig støttespiller, og oppfølgingen med regelmessige kontroller og besøk gir oss trygghet i hverdagen.»

— Tor Jan Sevaldsen, Tor Sevaldsen Produksjon AS

«Vår erfaring med ISO-Piloten er kun positiv! De er dyktige i faget sitt og har kommet med gode betraktninger og innspill som har løftet vårt miljø- og kvalitetsarbeid.»

— Kari S. Kanten, Retura