Måling, analyse og forbedring

Vi bistår med ulike deloppgaver ved behov: GAP analyser, revisjoner, aktivitetsplan mm. Oppgavene tilpasses den enkelte bedrift og bransjekrav.

Interessent og vesentlighetsanalyse


Vi hjelper deg i gang med å kartlegge interessenter som er viktige for deg i ditt bærekraftsarbeid og bistår deg med å lage intervjuguider og kommunikasjonsplaner.

ESG-rapportering


Vi hjelper deg i gang med ESG-rapportering. Det kan være lurt å starte med slik rapportering selv om dere per i dag ikke er omfattet av regnskapslovens §3-3c eller åpenhetsloven.

GAP analyser/grønn vekst trapp


Er du usikker på hvordan din virksomhet ligger an i forhold til bærekraft? Vi gjennomfører GAP-analyse ved hjelp av grønn vekst-trapp (P.E Stoknes), kartlegger nåsituasjonen og setter opp forslag til tiltak for å bli mer bærekraftig.

Klimarapportering


Vi hjelper deg i gang med klimarapportering. Det kan være lurt å starte med slik rapportering selv om dere per i dag ikke er omfattet av regnskapslovens §3-3c eller åpenhetsloven.

ØNSKER DU Å VITE MER?


LEGG IGJEN KONTAKTINFO UNDER, SÅ HØRER DU FRA OSS SNARLIG.

    Ved å klikke på 'Send' samtykker du til at ISO-Piloten behandler personopplysninger om deg for å håndtere forespørselen. Personopplysningene som behandles omfatter feltene i skjemaet, slik at ISO-Piloten skal kunne registrere og følge opp din henvendelse.