Å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet hjelper deg å redusere sykefravær og skader, og bedrer arbeidsmiljøet. Dette øker din produktivitet!

Bærekraft handler om å etablere rutiner som sikrer et fornuftig samspill i skjæringspunktet mellom Arbeidsmiljø og menneskerettigheter, ytre miljø og lønnsomhet (People, Planet and Profit). Systematisk arbeid med bærekraft handler om å sikre en trippel bunnlinje og sikre en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Kvalitet handler om å unngå feil i produksjon og leveranser slik at kunden blir fornøyd. Virksomheter som arbeider systematisk med kvalitet reduserer risikoen og øker muligheten for høy kundetilfredshet og godt omdømme.

Trygg mat handler om å produsere mat som ingen blir syke av eller blir skadet av. For å kunne produsere trygg mat må man forebygge mikrobiologisk, fysisk og kjemisk forurensning. Man må forsikre seg om at man har en produksjonshygiene som sikrer at man har kontroll på allergener.

Ved å kartlegge hvordan din virksomhet påvirker ytre miljø og deretter iverksette tiltak, kan resultere i lavere utslipp og lavere kostnader. Dette øker din lønnsomhet og ditt omdømme!